Flere får anerkjent kreftsykdom som yrkesbetinget

Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Målet er å øke andelen av pasienter med yrkesbetinget kreft som får godkjent sykdommen som yrkessykdom.Prosjektet har ført til at flere pasienter enn tidligere fremsetter krav, og at slike krav ble fremstilt raskere etter at diagnosen er stilt.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Målet er å øke andelen av pasienter med yrkesbetinget kreft som får godkjent sykdommen som yrkessykdom. Prosjektet har ført til  at flere pasienter enn tidligere fremsetter krav, og at slike krav ble fremstilt raskere etter at diagnosen er stilt. Dette framkommer i redegjørelsen fra prosjektet for 2009.