Fjerning av adenomatøse og sessile serraterte polypper – behandling eller overbehandling

Ny forskning tyder på at noen sessile serraterte polypper i tyykktarmen kan føre til sykdom og anbefales derfor fjernet i henhold til nye retningslinjer. Geir Hoff i Kreftregisteret frykter at det faglige grunnlaget for denne anbefalingen er svak og at dette vil føre til betydelig overbehandling av ellers friske mennesker med lav risiko for å utvikle kreft
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Ved screening kan en påvise polypper og redusere risiko for tarmkreft. Adenomatøse polypper i tykk- og endetarmen er svært vanlige og ca. 5% av disse vil utvikle seg til tykk- og endetarmskreft. Siden det er svært enkelt å fjerne disse polyppene ved koloskopi (tarmkikkertundersøkelse) anbefales det at alle slike polypper skal fjernes. Sessile serraterte polypper, en annen type utvekster i tarmen, ble inntil nylig ikke betraktet å spille noen rolle i utvikling av kreft. Ny forskning tyder på at noen av disse allikevel kan føre til sykdom og anbefales derfor fjernet i henhold til nye retningslinjer. Vi frykter at det faglige grunnlaget for denne anbefalingen er svak og at dette vil føre til betydelig overbehandling av ellers friske mennesker med lav risiko for å utvikle kreft, sier forsker Geir Hoff ved Kreftregisteret.  

Adenomatøse polypper i tykk- og endetarm finnes hos rundt  25 prosent av nordmenn i 50-åra og halvparten av de som er i 70-årene. Rundt 5 % av disse utvekstene utvikler seg til kreftsykdom, og blir fjernet, hvis de påvises ved screening.  Størrelse og utseende kan gi en pekepinn på kreftrisiko, men det mikroskopiske utseende av polyppvevet betyr mye.

- Allikevel er 95% av de polypektomier som blir  foretatt på de vanlige adenomatøse polyppene bortkastet i forhold til forebygging av tykk- og endetarmskreft. Det positive er imidlertid at risikoen ved inngrepet er svært liten og gevinsten er ca 20% redusert forekomst av kreft for dem som er tilbudt tarmkikkertscreening i randomiserte studier., sier forsker og overlege Geir Hoff som arbeider i prøveprosjektet for nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft  på Kreftregisteret.

Hoff og en forskergruppe har vurdert praksis i forhold til vurdering av behandling av adenomatøse og sessile serraterte polypper i forebygging av tykk- og endetarmskreft. Sessile serraterte polypper er en type utvekster som  tidligere er vurdert å utgjøre en liten risiko for kreftutviklingen. Nyere forskning har imidlertid funnet at også disse polyppene øker risikoen for tykk- og endetarmskreft. Nyere retningslinjer for forebygging anbefaler at også disse fjernes.

- Vi vet mindre om gevinsten med å fjerne serraterte polypper, men risikoen for komplikasjoner ved å fjerne dem er noe større.  Vi synes derfor det er vanskelig å forholde oss til de nye retningslinjene, sier Geir Hoff.

tor.johnsen@kreftregisteret.no