Fire unike genlokasjoner knyttes til østrogen reseptor negativ brystkreft

Østrogen reseptor negativ (ER-) brystkreft rammer i større grad yngre kvinner og kvinner av afrikansk herkomst. Denne krefttypen er mer aggressiv og vanskelig å behandle. En forskergruppe har identifisert 4 unike genlokasjoner for denne krefttypen. Dr Elisabete Weiderpass, forsker ved Kreftregisteret har deltatt i denne studien som ble publisert i tidsskriftet Nature Genetics 27. mars 2013
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Østrogen reseptor negativ (ER-) brystkreft står for 20-30 % av alle brystkrefttilfeller og rammer i større grad yngre kvinner og kvinner av afrikansk herkomst. Denne krefttypen er mer aggressiv og vanskelig å behandle. En forskergruppe har identifisert varianter i fire nye gener som disponerer for denne krefttypen. Dr Elisabete Weiderpass, forsker ved Kreftregisteret har deltatt i denne studien som ble publisert i tidsskriftet Nature Genetics 27. mars 2013.

Det foregår en intens forskning på genetiske årsaker til kreft. Sju nye studier publisert i mars 2013 i tidsskriftene Nature Genetics og Nature Communications har funnet varianter i fire nye gener som disponerer for bryst-, eggstokk-, og prostatakreft. Disse tre kreftformene rammer årlig 2,5 millioner mennesker over hele verden, og av disse dør rundt 30 % av sykdommen.

- Disse studiene representerer en viktig milepæl i vår forståelse av den genetiske basis for disse kreftformene, sier Dr Weiderpass som har deltatt i en forskergruppe som har identifisert genvarianter knyttet til østrogen reseptor negativ(ER-) brystkreft. Gruppen var ledet av dr. Montserrat Garcia-Closas ved det Britiske Institute of Cancer Research.

ER- brystkreft er én undertype som står for 20-30 % av alle brystkrefttilfeller og er overrepresentert hos unge og kvinner av afrikansk herkomst. ER- svulster er mer aggressive, har høyere dødelighet og er vanskeligere å forebygge og behandle enn dens motstykke, østrogen reseptorpositive (ER+) svulster. De synes også å ha en annen arvelig predisposisjon.

Gruppen baserte sine resultater på 3 genetiske analyser av 4 193 ER- kreftpasienter og en kontrollgruppe på i overkant av 35 000 (friske) kvinner sammenholdt med en serie av oppfølgingsstudier. Forskergruppen kunne identifisere fire unike genlokasjoner knyttet til ER- brystkreft.

- Disse funnene føyer seg inn i det stadig mer nyanserte bildet vi etter hvert får av ulike kreftformer, sier Dr Weiderpass. Vi finner f. eks. at brystkreft ikke er én, men snarere flere sykdommer som kan være vidt forskjellige i forhold til årsak og aggressivitet. Håpet er at funn av unike genvarianter for ER- brystkreft vil kunne bidra til å kunne gi kvinner disponert for denne krefttypen spesiell oppfølging slik at en kan bedre overlevelsen for denne kreftformen, tilføyer hun.

 tor.johnsen@kreftregisteret.no