Fire foredragsholdere fra Kreftregisteret på Onkologisk Forum

Årets Onkologisk Forum arrangeres i Grieghallen i Bergen 21.11. - 22.11.2013. På årets konferanse vil det være fire foredragsholdere fra Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Årets Onkologisk Forum arrangeres i Grieghallen i Bergen 21.11. - 22.11.2013. På årets konferanse vil det være fire foredragsholdere fra Kreftregisteret.

Spesialrådgiver Siri Larønningen fra Registeravdelingen vil presenterer status for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft for Norsk Melanomgruppe
 

Føflekkreftregisteret ble etablert i 2008, men ble først godkjent som nasjonalt register i april 2013.

Presentasjonen vil ta for seg de viktigste hendelser siden forrige Onkologisk Forum, blant annet den nasjonale godkjenningen og at det nå endelig er mulig å rapportere inn tilfeller av føflekkreft elektronisk via Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste på Norsk Helsenett.

I tillegg vil det bli presentert enkelte nøkkeltall fra registeret, f.eks. klinisk innmeldingsgrad og rapportering av ulike prognostiske faktorer over tid.

Overlege og nesttleder Tom Børge Johannesen fra Registeravdelingen vil presentere status for kvalitetsregisteret for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 

Registeret for malignt lymfom og kronisk lymfatisk lymfom fikk nasjonal status 2013 og skal nå starte med utvidet registrering av informasjon om utredning, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen.

Presentasjonen vil bl.a. ta for seg nytt meldeskjema for lymfomer og elektronisk innrapportering via KREMT. Registeret har hatt eget papirskjema for lymfomer siden 2003. Veien videre blir å sluttføre det elektroniske skjema og vurdere skjema for kjemoterapi, stråleterapi og oppfølging.

Rådgiver Lena Holmstrøm fra Registeravdelingen holder en presentasjon for Norsk Sarkomgruppe om status for arbeidet med et Nasjonalt kvalitetsregister for sarkomer

Holmstrøm vil orientere om opprettelsen av et nasjonalt kvalitetsregister for sarkom.

Kreftregisteret  har sendt søknad om nasjonal status for et slikt register til Helse Sør-Øst som skal vurdere søknaden før den eventuelt godkjennes og sendes videre. Svar fra Helse Sør-Øst ventes etter nyttår.

Hun vil også ta opp hva det innebærer å ha nasjonal status i forhold til muligheter og plikter og hva Kreftregisterforskriften innebærer for kvalitetsregistrene på Kreftområdet.

Holmstrøm vil presisere hvor viktig fagmiljøet er for kvalitetsregistrene samt prøve å gi et bilde av hvordan Kreftregisteret og fagmiljøene samarbeider.

 

Forskningsassistent Kristin Oterholt Knudsen i Registeravdelingen gir Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe en innføring i elektronisk innrapportering via KREMT

 

Kristin Oterholt Knudsen vi gi Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe en innføring i elektronisk innrapportering via KREMT og vil ha fokus på hvordan man kan dokumentere elektronisk innrapportering i pasientjournal.

I tillegg vil hun vise hvordan demoversjonen i praksis.