Finner vi for mye prostatakreft?

Prostatakreft er fremdeles den kreftsykdommen som rammer flest menn og som forekommer hyppigst i Norge. 4 919 menn fikk prostatakreft i 2012. og det er rundt 16 % av alle krefttilfellene her i landet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Prostatakreft er fremdeles den kreftsykdommen som rammer flest menn og som forekommer hyppigst i Norge. 4 919 menn fikk prostatakreft i 2012. og det er rundt 16 % av alle krefttilfellene her i landet. Forekomsten (insidensrater) har økt kraftig de siste ti årene, og gjorde et hopp i 2007 og i 2011. Økt PSA-testing kan sannsynligvis forklare en stor del av økningen, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.

PSA-test blant stadig yngre en forklaring

Insidensraten har økt kraftig de siste årene, og gjorde et hopp i 2007 og i 2011. Johannesen mener økt PSA-testing sannsynligvis kan forklare en stor del av økningen.  Det var ingen videre økning i raten fra 2011 til 2012. 

Vær restriktiv i bruk av PSA test

54% av alle som fikk diagnosen prostatakreft i 2012 fikk stilt diagnosen på bakrunn av en PSA test uten at de hadde plager eller andre årsaker som familiær opphopning.

Johannesen viser til at screening med PSA testing er omdiskutert, og ber helt friske menn uten vannlatingssbesvær eller prostatakreft i familien om å tenke gjennom konsekvensene av å få tatt en PSA test.

- Et positivt testresultat kan medføre unødvendig utredning og behandling for prostatakreft med påvirkning av livskvaliteten. Helsemyndighetene anbefaler derfor en restriktiv praksis i forhold til å bruke PSA test til å diagnostisere prostatakreft, da det ikke er klart om PSA testing beskytter mot dødsfall fra prostatakreft.

Dette vises gjennom at prognosene for prostatakreft er gode. 5 års overlevelse steg til over 90 % for perioden 2008-2012, og sykdommen stod for i underkant av 10 % av kreftsdødsfallene i 2012. 

Norge har hittil hatt en av de høyeste ratene for dødelighet av prostatakreft i Europa. Dette skyldes i stor grad at vi i Norge sammenlignet med andre land har hatt svært mange pasienter over 80 år som har fått oppført dette som dødsårsak. I aldersgruppene opp til 80 år har Norge gode resultater for dødelighetsammenlignet med andre land og det har vært en svært god bedring over de siste 15 årene.

tor.johnsen@kreftregisteret.no