Fikk pris for beste forskningsartikkel

Kreftregisteret-forsker Harald Weedon-Fekjær fikk tirsdag 11. november Norsk forening for epidemiologis (NOFE) pris for beste vitenskapelige publikasjon siste år. Han har utviklet en ny metode for å beregne veksthastighet av brystsvulster, basert på mammografiscreeningdata.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret-forsker Harald Weedon-Fekjær fikk tirsdag 11. november Norsk forening for epidemiologis (NOFE) pris for beste vitenskapelige publikasjon siste år. Han har utviklet en ny metode for å beregne veksthastighet av brystsvulster, basert på mammografiscreeningdata.

Harald Weedon-FekjærStudien viser stor variasjon i veksthastighet. I snitt vokser svulstene saktere jo eldre kreftpasientene er.

Weedon-Fekjær fikk prisen under epidemiologikonferansen i Bergen. Prisen har blitt delt ut årlig siden 2004, og hensikten er å profilere god norsk epidemiologisk forskning.

Prisen på 5000 norske kroner deles ut til førsteforfatter av en epidemiologisk artikkel publisert i et internasjonalt anerkjent vitenskapelig tidsskrift, helst med bred leserkrets og stor innflytelse. Nytenkning og originalitet skal tillegges stor vekt.

Kreftregisteret-forskerens metode beregner hvor stor del av brystkrefttilfellene som kan oppdages ved mammografiundersøkelse. Studien viser blant annet at fem prosent av brystsvulstene dobles i diameter - fra 10 til 20 mm i løpet av en måneds tid, mens det også er fem prosent av svulstene som bruker over seks år på å vokse tilsvarende.

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research, har fått bred internasjonal omtale. Den er tidligere blant annet omtalt i Washington Post, og den ble også plukket opp av det internasjonale nyhetsbyrået Reuters.