Fem millioner til lungekreftregister

Kreftforeningen har nettopp gitt fem millioner kroner til et register som skal overvåke kvaliteten på lungekreftbehandlingen.<br> - Vi kan redde flere liv med et kvalitetsregister på lungekreft, sier Bjørn Møller, avdelingsleder ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftforeningen har nettopp gitt fem millioner kroner til et register som skal overvåke kvaliteten på lungekreftbehandlingen.
- Vi kan redde flere liv med et kvalitetsregister på lungekreft, sier Bjørn Møller, avdelingsleder ved Kreftregisteret.

Lungekreft er den kreftsykdommen i Norge som tar flest liv – bare én av ti som rammes lever fem år etter diagnosedato. Tidligere studier har vist at det er betydelige forskjeller i behandlingen av lungekreftpasienter i Norge.
- Et kvalitetsregister på lungekreft vil kunne bidra til å sikre god og likeverdig kreftbehandling til alle, sier Møller.

Økt overlevelse 

- Vi har allerede erfart fra andre kvalitetsregistre på kreft at det har bidratt til økt overlevelse, effektivisering av behandling og dermed betydelige innsparinger for det offentlige. Derfor er vi veldig glad for at Kreftforeningen gitt støtte til en opprettelse av dette viktige kvalitetsregisteret for lungekreft, sier Møller.

Registrerer all behandling

Et kvalitetsregister tar hver eneste pasient og registrerer alle utredninger og all behandling gjennom hele sykdomsforløpet, og konsekvenser av disse. Avdelingslederen ved Kreftregisteret legger vekt på at det uten registre blir vanskeligere å avdekke hvilke sykehus som bør endre behandlingen eller la være å behandle.

Flere registre 

Det finnes i dag to kvalitetsregistre på kreftområdet med nasjonal status: Register for tykk- og endetarmskreft og for prostatakreft.
- Arbeidet med å etablere kvalitetsregistre for flere andre kreftformer har kommet meget langt, det er søkt om nasjonal status for kvalitetsregistre for brystkreft, føflekkreft, barnekreft, lungekreft, lymfekreft og gynekologisk kreft. Disse registrene har så langt ikke mottatt driftsmidler fra Helse Sør-Øst, sier Bjørn Møller.

Positiv holdning i lungekreftmiljøet

- Vi opplever at det er stor interesse og en positiv holdning i lungekreftmiljøet i Norge til å få etablert dette, som ledd i kvalitetsforbedring og kilde til forskning. Kvalitetsregisteret vil bli utviklet i samarbeid med det kliniske miljøet i Norge, sier Møller.