Færre får livmorhalskreft

Forekomsten av livmorhalskreft har sunket med 25 prosent siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet i 1995, og færre dør av sykdommen. Kvinner i Norge mellom 25-69 år anbefales å ta prøver fra livmorhalsen hvert tredje år for å avdekke eventuelle forstadier til kreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Forekomsten av livmorhalskreft har sunket med 25 prosent siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet i 1995, og færre dør av sykdommen. Kvinner i Norge mellom 25-69 år anbefales å ta prøver fra livmorhalsen hvert tredje år for å avdekke eventuelle forstadier til kreft.

Andelen kvinner som i de forutgående fire år har tatt prøver, har steget fra 72,4 prosent i 1995 til 78,3 prosent i 2004. I de siste ti årene har både forekomst og dødelighet av livmorhalskreft falt.

I perioden 1970-1974 ble det rapportert 2189 tilfeller av livmorhalskreft. For perioden 2000-2004 var det tilsvarende tallet 1457. Hvor mye av nedgangen som kan tilskrives det offentlige screeningprogrammet er usikkert. I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening konkluderer imidlertid forskere fra Kreftregisteret med at innføringen av nasjonale masseundersøkelser for livmorhalskreft har vært en viktig årsak til denne positive utviklingen, men at arbeidet må videreføres for å nå målene i screeningprogrammet.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er i dag et samarbeid mellom Sosial- og Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, landets patologi- og mikrobiologiavdelinger, leger og Kreftregisteret. Det er Kreftregisteret som har ansvar for daglig drift av programmet.