Fakturering av datautleveringsoppdrag

Kreftregisteret vil fra 1. juli 2009 ta betalt for tilrettelegging og utlevering av data. Ordningen omfatter ikke utlevering av standarddata, slik de er publisert i Cancer in Norway.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret vil fra 1. juli 2009 ta betalt for tilrettelegging og utlevering av data. Ordningen omfatter ikke utlevering av standarddata, slik de er publisert i Cancer in Norway.

Prosjekter som er ”under arbeid” i Kreftregisteret pr. 01.07.2009  omfattes heller ikke av denne ordningen.

Priser for tjenester

Tilrettelegging og utlevering av data som nevnt nedenfor (punkt a-g) faktureres med en pris på NOK 820,- pr. time, ekskl. MVA, og med en minstefakturering på to (2) timer.

Idet tilrettelegging og utlevering av data til utlandet ikke er momspliktig faktureres disse med kr. 820,- pr. time ekskl. MVA.

Det gis rom for å forhandle frem en fastpris for annen tilrettelegging, behandling og utlevering av data enn det som fremgår av typetilfellene (punkt I) i henhold til særskilt avtale.

Hvilke datautleveringer omfatter ordningen?

Ordningen med betaling for tilrettelegging og utlevering av data omfatter følgende oppdrag:

A. Tilrettelegginger og utleveringer som innebærer en arbeidsmengde som overstiger to (2) timer.

B. Gjentatte tilrettelegginger og utleveringer til samme mottaker innenfor ett år, regnet fra første forespørsel, hvor total arbeidsmengde overstiger to (2) timer.

C. Sammenstilling av Kreftregisterdata med data fra andre kilder enn de sentrale helseregistrene (jf.  Kreftregisterforskriften § 3-5) uavhengig av arbeidsmengde.

D. Utlevering av sammenstilte data mellom de sentrale helseregistrene i de tilfeller der Kreftregisteret er koblingsinstans (jf.  Kreftregisterforskriften §§ 3-2 og 3-3), uavhengig av arbeidsmengde.

E. Særskilt tilrettelegging av data eller analyser, for eksempel SIR-analyser.

F. Ekstra bistand i prosjektet, for eksempel i forbindelse med innkalling av vevsblokker/snitt fra de patologiske avdelinger, utsending av brev til pasienter etc.

G. Tilrettelegging og utlevering av data fra datafiler Kreftregisteret har konsesjon for å oppbevare og bruke til forskningsformål.

H. Annen tilrettelegging, behandling og utlevering av data enn det som fremgår av typetilfellene ovenfor, i henhold til særskilt avtale.