Faglig markering av Kreftregisterets 60 årsjubileum

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1951, og de første meldinger ble mottatt for 60 år siden. For å markere jubileet, ble det arrangert en fagdag for ansatte, pensjonister og spesielt inviterte på store auditorium på Radiumhospitalet 27. september 2012.  Målet var å sette fokus på opprettelsen av Kreftregisteret, oppnådde resultater og virke, og instituttets rolle framover.

Fagdagen var delt i fire sesjoner. Sesjon 1 tok for seg Kreftregisterets plassering i helseforvaltningen og historisk sammenheng. Fungerende direktør Steinar redegjorde i sitt innledningsforedrag for instituttets rolle i primær, sekundær og tertær forbygging av kreftsykdom i Norge med utgangspunkt i instituttets strategi for perioden 2012 - 2015.

Dette ble fulgt av foredrag om Kreftregisterets samarbeidspartnere i fortid og framtid og en historisk gjennomgang av kreftepidemiologisk forskning. Sesjonen ble avsluttet av Direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet

 

Presentasjoner (pdf):

Direktør Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektoratet: Kreftregisteret sett fra helseforvaltningen

Avdelingsleder Bjørn Møller, Kreftregisteret: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet – perspektiv fremover

Seksjonsleder Stefan Lönnberg, Kreftregisteret: Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - Status og Utfordringer

Fungerende avdelingsleder Kristina Kjærheim, Kreftregisteret: Studier av yrkesrelatert kreft  – status og fremtidsperspektiver

Leder av Janus serrumbank Hilde Langseth, Kreftregisteret: Janus serumbank og bruk av Kreftregisterdata-,  forskningspotensiale og internasjonalt samarbeid

Overlege Tom Grotmpl, Kreftregisteret: Årsaksforskning i Kreftregisteret – eksemplifisert med testikkelkreft