Fagdag Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Målet med fagdagen er at deltakere skal få kjennskap til hvordan de ulike aspektene av screeningprogrammet mot livmorhalskreft er organisert og fungerer i Norge og hvor utfordringer og muligheter til forbedret forebyggende effekt ligger. Orientering om nyere metoder og retningslinjer vektlegges.

Velkommen til fagdag 25. mars 2014


Målet med fagdagen er at deltakere skal få kjennskap til hvordan de ulike aspektene av screeningprogrammet mot livmorhalskreft er organisert og fungerer i Norge og hvor utfordringer og muligheter til forbedret forebyggende effekt ligger. Orientering om nyere metoder og retningslinjer vektlegges.

Målgruppe:
Målgruppen for fagdagen er allmennleger, gynekologer, patologer, bioingeniører, mikrobiologer og medlemmer av andre faggrupper involvert i eller med interesse for prevensjon av livmorhalskreft.

Godkjenninger leger:
Allmennmedisin videre- og etterutdanningen: 6 valgfrie kurspoeng; Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; Patologi: 6 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering.


Godkjenning bioingeniører:
Kurset gir 7 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører.
For spørsmål om fagdagen kontakt Stefan Lönnberg på stefan.lonnberg@kreftregisteret.no

Vel møtt!