Europeisk studie på forebygging av tarmkreft

NordICC-studien har fokus på forebygging av tarmkreft. Dette er den første studien som undersøker effekten av koloskopi på denne kreftformen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

8. juni 2009 markerer starten på The Nordic European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC), en studie om forebygging av tarmkreft. Dette er den første studien som undersøker effekten av koloskopi på tarmkreft.

Kreft i tykk- og endetarm (tarmkreft) er en av de hyppigste årsaker til kreftdød i den vestlige verden. I Norge rammes over 3000 kvinner og menn årlig av denne sykdommen.

Ett forebyggende tiltak mot kreftformen er koloskopi, det vil si en undersøkelse av tykk- og endetarm. Undersøkelsen foretas ved hjelp av et koloskop - et cirka 1,4 meter langt og fingertykt, styrbart og bøyelig instrument som overfører fargebilder fra tarmsystemet til en videoskjerm. 

Til tross for at denne screeningundersøkelsen er i utstrakt bruk i USA og Europa, er det aldri gjennomført en studie om effekt av denne screeningen på forekomst og dødelighet av tarmkreft.

Den 8. juni 2009 settes det imidlertid i gang en europeisk studie for å undersøke effekten av koloskopi. De første undersøkelsene vil foretas i Warszawa.

24 000 personer vil delta i studien, som er er kalt The Nordic European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC). Resultatene vil kunne bane veien for etablering av nye forskningsbaserte retningslinjer for screening for kreft i tykk- og endetarm internasjonalt.