Et godt landsdekkende screeningtilbud forebygger livmorhalskreft i Norge

Tall fra Kreftregisteret viser at stadig færre får livmorhalskreft i Norge. Det gledelige er at vi også ligger høyt i overlevelse for sykdommen i europeisk sammenheng. Et velfungerende screeningprogram slik vi har det her i Norge er et viktig tiltak for å bekjempe denne kreftsykdommen som i stor grad rammer yngre kvinner.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tall fra Kreftregisteret viser at stadig færre får livmorhalskreft i Norge. Det gledelige er at vi også ligger høyt i overlevelse for sykdommen i europeisk sammenheng.  Et velfungerende screeningprogram slik vi har det her i Norge er et viktig tiltak for å bekjempe denne kreftsykdommen som i stor grad rammer yngre kvinner. Årsaken er at mange av de forstadier som ellers ville utviklet seg kreft behandles på et tidlig tidspunkt.

Statistikken fra Kreftregister viser at 296 kvinner fikk diagnosen livmorhalskreft i Norge i 2009. Antallet nye tilfeller er redusert med rundt 30 % etter at Norge fikk et landsdekkende screeningtilbud mot livmorhalskreft. Tilbudet rettes til kvinner mellom 25 og 69 år. Mange av dem som får påvist alvorlig forstadium tilbys behandling som hindrer at de utvikler livmorhalskreft.

- Screening er derfor et av de viktigste tiltak vi har i kampen mot livmorhalskreft, sier direktør Giske Ursin ved Kreftregisteret.

- Det viser seg også at mange av de kvinnene som får diagnostisert livmorhalskreft ikke har fulgt anbefalingene om å ta celleprøve hos sin gynekolog eller fastlege hvert 3. år, tilføyer Ursin.

Kreftregisterets tall viser også at flere og flere av de kvinner som får livmorhalskreft lever lenger eller overlever sykdommen, og tidlig diagnostisering er avgjørende for utfallet av sykdommen. Relativ 5 års overlevelse på 1970 tallet for livmorhalskreft var 68 %. Tilsvarende tall for siste femårsperiode er 76 %.  

tor.johnsen@kreftregisteret.no