Endring i Kreftregisterforskriften

I forbindelse med at Helseforskningsloven ble vedtatt, er det gjort endringer i Kreftregisterets forskrift. Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2009.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I forbindelse med at Helseforskningsloven ble vedtatt, er det gjort endringer i Kreftregisterets forskrift. Disse trådte i kraft fra 1. juli 2009. Velg lenken "Endringer i medisinske registerforskrifter" for å lese om hvilke endringer som er gjort.