Endelig elektronisk purring

For første gang går det nå ut elektroniske purringer til norske sykehus etter manglende kliniske meldinger. Det er lovpålagt å melde inn alle krefttilfeller til Kreftregisteret - likevel sender Kreftregisteret ut over 40 000 purringer to til tre ganger i året.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

For første gang går det nå ut elektroniske purringer til norske sykehus etter manglende kliniske meldinger. Det er lovpålagt å melde inn alle krefttilfeller til Kreftregisteret - likevel sender Kreftregisteret ut over 40 000 purringer to til tre ganger i året.

Nå er det for første gang sendt ut purrefiler til sykehusene via den nye nettportalen. Seks av de 16 sykehusene vi har sendt til (Kristiansand, Vestfold, OUS, Sykehuset i Telemark - Skien, Sykehuset Innlandet - Hamar/Elverum og Helse Fonna) har foreløpig lastet ned sine filer.
Kreftregisteret purrer etter manglende kliniske meldinger på bakgrunn av enten:

  • opplysninger på patologimelding (histologi/cytologi) eller obduksjon
  • opplysninger på dødsattest (der det ikke finnes patologimeldinger)
  • opplysninger om kreftdiagnoser sykehusene har meldt inn til Norsk Pasientregister

Må purre på 60 prosent

Kreftregisteret sender over 40 000 purringer to til tre ganger årlig for å supplere manglende informasjon om kreftdiagnoser. Til tross for lovpålagt plikt om innmelding blir kun ca. 40 prosent av kreftdiagnosene meldt inn spontant fra klinikerne. Det gledelige er at dette har økt fra drøyt 30 prosent for 5-6 år siden, men det er fortsatt for få som melder inn spontant.

Sparer tid og ressurser

Overgangen til nettportal er svært tids- og ressursbesparende i forhold til utsending siden vi nå bare kan putte purrefilen i en mappe og så har sykehusene tilgang til den med en gang. All tilgangsstyringen rundt nettportalen gjør også at det blir sikrere å sende filer på denne måten enn pr. post. Nettportalen skal også kunne brukes til overføring av for eksempel forskningsfiler og uttrekk for kvalitetssikring av sykehustjenester. Slik sett har vi skapt en enkel, rask og sikker måte i utveksle informasjon mellom oss og ulike instanser på.

Toveis

Både sykehus og andre instanser som for eksempel de andre sentrale helseregistrene, Statistisk sentralbyrå og Rikstrygdeverket kobles etter hvert på nettportalen. Portalen fungerer også begge veier, slik at det er mulig for andre å laste over filer til oss også.