Elektroniske meldinger kan gi bedre kreftbehandling

Sykehuset Østfold HF har nå begynt å levere elektroniske kreftmeldinger til Kreftregisteret og flere sykehus følger etter. Overgang til elektroniske levering av meldinger vil bety raskere, bedre og sikrere produksjon og levering av kreftdata. - En vinn-vinn-situasjon, sier avdelingsleder Jan F. Nygård i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Sykehuset Østfold HF har nå begynt å levere elektroniske kreftmeldinger til Kreftregisteret og flere sykehus følger etter. Overgang til elektroniske levering av meldinger vil bety raskere, bedre og sikrere produksjon og levering av kreftdata.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon for Sykehuset Østfold HF og for Kreftregisteret, sier avdelingsleder Jan F. Nygård i Kreftregisteret.

Første sykehus

Norsk Bryst Cancer Register (NBCR) er et elektronisk register for diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter. Som første norske sykehus slipper Sykehuset Østfold HF å sende de ordinære brystkreftmeldingene på papirskjema. Foretaket er nå i ordinær produksjon med å sende inn kliniske brystkreftmeldinger. Disse blir behandlet i elektronisk form i alle ledd fra sykehuset og i Kreftregisteret.

200 000 papirmeldinger

Kreftregisteret får årlig inn 200 000 papirmeldinger fra norske sykehus. Registreringsarbeidet medfører unødig bruk av ressurser, det gir mulighet for punsjefeil og det tar lang tid før de innsendte dataene kan brukes.

Vil kunne redde liv

- Brystkreftregisteret og andre kvalitetsregistre vil kunne redde liv ved at vi kan gi oversikter over om pasientene sikres anbefalt og nødvendig behandling.  Det er da viktig at meldingene kommer raskt inn, og derfor er elektroniske kreftmeldinger et stort fremskritt , sier direktør Giske Ursin ved Kreftregisteret.
Formålet med brystkreftregisteret er at det gir muligheten til å overvåke kvaliteten på diagnostikk, behandling, behandlingsforløp og resultatet av behandlingen hos hver enkel brystkreftpasient. I tillegg er dataene så detaljerte at de vil være sentrale for forskning i fremtiden.

Flere kommer etter

Arbeidet med å få flere sykehus til å innføre elektronisk levering av brystkreftmeldinger til NBCR pågår for fullt, og flere sykehus vil trolig være på plass før sommeren. I øyeblikket er en i ferd med å få opp løsningen ved Vestre Viken HF Drammen sykehus, Sykehuset Vestfold HF og St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg arbeides det med en løsning for å benytte MedInsight som rapporteringsverktøy ved Radiumhospitalet og etter hvert ved hele Oslo universitetssykehus.

Norsk Bryst Cancer Register er utviklet ved Kreftregisteret. Kreftforeningen har bidratt med midler til utviklingen gjennom midler fra Rosa sløyfe-aksjonen.  Kreftregisteret arbeider med å innføre elektroniske løsninger også for andre kreftformer.