Elektronisk meldetjeneste i drift

KREMT - Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste ble satt i drift internt på Kreftregisteret 1. oktober 2008.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

KREMT - Kreftregisterets elektroniske meldetjeneste ble satt i drift internt på Kreftregisteret 1. oktober 2008.

KREMT består av teknisk infrastruktur for håndtering av elektroniske meldinger samt løsning for opprettelse og bruk av elektroniske meldinger. Den interne delen av KREMT innebærer opprettelse av det tekniske rammeverket for løsningen samt bruk av elektroniske meldinger for intern registrering.

I startfasen vil KREMT bli brukt til registrering av dem som har fått tykk- og endetarmskreft i løpet av 2007. Det kommende året vil KREMT åpnes for mottak av elektroniske meldinger fra sykehus. Det vil også opprettes flere elektroniske meldinger, for blant annet brystkreft, hudkreft og prostatakreft.