Ekstra celleprøve kompenserer ikke

I et debattinnlegg i Dagens Medisin i dag 16. desember vises det til at en ekstra celleprøve ikke kompenserer for lav sensitivitet på den norske testen, PreTect HPV-Proofer.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

 

Les debattinnlegget her:

HPV-evaluering: Ekstra celleprøve kompenserer ikke for lav sensitivitet på den norske testen

 
Tor Haldorsen, Forsker og leder av evalueringen av HPV-testing
Gry Baadstrand Skare, Konstituert leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Tone Bjørge, Leder av Rådgivingsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og professor, UiB
Giske Ursin, Direktør Kreftregisteret og professor, UiO

Kreftregisterets evaluering av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft konkluderer med at den norske HPV-testen produsert av NorChip ikke har adekvat sensitivitet (evne til å korrekt identifisere kvinner med celleforandringer som bør utredes), og anbefaler at denne HPV-testen (Pre-Tect Proofer) ikke brukes videre i sekundærscreening i det norske livmorhalsprogrammet.  Rådgivingsgruppen for Masseundersøkelsen har gitt sin støtte til rapporten og konklusjonene.

Forsvarerne av den norske HPV-testen hevder at Kreftregisteret ikke har tatt hensyn til “hvordan testen har vært brukt” i Norge, og mener videre at siden 2005 har kvinner med samtidig uavklarte celleforandringer (ASCUS/LSIL) og negativ NorChip test rutinemessig gjennomgått en 3. celleprøve 6 måneder etter den negative HPV-testen.   Dette har ikke vært noen offisiell algoritme, og det er ikke riktig at dette er blitt utført rutinemessig siden 2005.  I datamaterialet som inngår i Kreftregisterets evaluering er det kun 28% av kvinner testet med NorChip sin test, og 23% av kvinner testet med HCII som har tatt en slik 3. celleprøve 6mnd etter en negativ HPV-test (hvor samtidig celleprøve viste ASCUS/LSIL).  I løpet av en 12 måneders periode er det 64% av kvinnene med en negativ NorChip test som har tatt en 3. celleprøve, mens tallet for HCII er 50%. 

Det er resultatet fra denne 3. celleprøven NorChip tilhengerne mener bør “regnes med”, og hvis celleprøven er positiv, telle som en positiv HPV-test i analysene (selv om HPV-testen altså var negativ).  Vi har tidligere argumentert for hvorfor dette blir galt.  Men, selv om man skulle ta hensyn til denne påfølgende 3. celleprøven, fanger man opp færre kvinner med NorChip sin test enn med de andre HPV-testene.  Dette er fordi celleprøven har lavere sensitivitet enn alle HPV-testene, også NorChip sin test.  Dette var jo en av grunnene til at man innførte HPV-testing.   Uansett om man bruker tallene for 6 måneder eller 12 måneder, blir det etter våre beregninger (med 60% sensitivitet på celleprøven) likevel 11-15 prosentpoengs forskjell mellom NorChip sin test og de to DNA testene i evne til å plukke opp alvorlige celleforandringer.

Vi stiller oss derfor helt uforstående til NorChip sine påstander om at denne ekstra 3. celleprøven gjør at alle kvinner med alvorlige celleforandringer plukkes opp med deres test.  Den norske testen er, som de internasjonale studiene tilsier, ikke sensitiv nok, og bør ikke lenger brukes i sekundærscreening mot livmorhalskreft i Norge.

Debattinnlegg i Dagens Medisin 16. desember 2011