Dr. Rachel Ballard-Barbash besøker Kreftregisteret

Dr. Rachel Ballard-Barbash, direktør i Applied Research Program in Division of Cancer Control & Population Sciences (DCCPS) ved National Cancer Institute (NCI) i Washington, USA besøker Kreftregisteret 14.2.2013.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Dr. Rachel Ballard-Barbash, direktør i Applied Research Program in Division of Cancer Control & Population Sciences (DCCPS) ved National Cancer Institute (NCI) i Washington, USA besøker Kreftregisteret 14.2.2013.  

Dr. Rachel Ballard-Barbash, MD, MPH, er direktør i Applied Research Program in Division of Cancer Control & Population Sciences (DCCPS) ved National Cancer Institute (NCI) i Washington, USA. Hun er utdannet lege ved University of Michigan i 1981 og tok sin Master of Public Health i epidemiologi ved University of Minnesota i 1985.

Målet med programmet(DCCPS) er å forstå hvordan og hvorfor kreftomsorg og behandling i USA påvirker trender og mønstre i kreftbildet. Dette gjøres igjennom evaluering av trender og mønstre i kreftassosiert helseadferd og risikofaktorer, kreftomsorg, økonomi, og resultater – inkludert pasientresultater. Programmet overvåker også behandling, og behandlingsutfall, inkludert pasientopplevelse og de økonomiske aspektene knyttet til endringer i kreftbildet og behandlingsregimer.

Dr. Ballard-Barbash sin forskning er knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og vekt, samt helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak, herunder kreftscreening. Hun er forfatter/medforfatter på mer enn 180 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner og syv bokkapitler.

Dr. Ballard-Barbash har videre deltatt i utviklingen av og revisjon av nasjonale og internasjonale retningslinjer for kosthold, fysisk aktivitet og vekt og har også hatt sentrale roller når det gjelder retningslinjer knyttet til tidligdiagnostikk og screening for ulike kreftformer.

Dr. Ballard-Barbash har hatt og har fortsatt en rekke lederverv og er svært involvert i mange ulike studier. Som eksempler kan det nevnes at hun har vært leder for NCI’s Breast Cancer Surveillance Consortium (seks stater som samler inn data og samarbeider om forskningsprosjekter knyttet til mammografiscreening), fra 1995 til 2005, og NCI’s leder av the International Cancer Screening Network 1995-2012.

I tillegg leder hun HEAL-studien (Health, Eating, Activity and Lifestyle) knyttet til brystkreft og mer omfattende studier knyttet til helse og livsstil og kreft generelt.

Mer informasjon:

Les om Dr. Rachel-Ballard-Barbash på National Cancer Institute

Les om Applied Research Program in Division of Cancer Control & Population Sciences (DCCPS)

tor.johnsen@kreftregisteret.no