Dr. Mark Pearce besøker Kreftregisteret

Dr. Mark Pearce fra Newcastle University besøker Kreftregisteret 30. januar. Han deltar sammen med forskere ved Kreftregisteret og Statens strålevern i et europeisk prosjekt for å undersøke om barn fra 0 - 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser kan være mer utsatt for å få leukemi, annen kreftsykdom eller andre negative helseeffekter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Dr. Mark Pearce fra Newcastle University besøker Kreftregisteret 30. januar. Han deltar sammen med forskere ved Kreftregisteret og Statens strålevern i det europeiske prosjektet Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimize doses (EPI-CT). Hensikten er å undersøke om barn fra 0 - 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser kan være mer utsatt for å få leukemi, annen kreftsykdom eller andre negative helseeffekter.

Dr. Mark Pearce er Reader ved Department of Health & Society ved Newcastle University i Storbritannia. Han leder Thousand Families Study, en fødselskohort etablert i 1947, samt et program som kartlegger risikofaktorer knyttet til en rekke helse- og atferdsmessige tilstander.

I regi av dette programmet samarbeider Dr. Pearce med forskere i en rekke europeiske land med å undersøke om det kan foreligge noen kreftrisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Basert på det britiske materialet publiserte han senest i august 2012 en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet der han påviste økt risiko for hjernesvulst og leukemi hos barn ved gjentatt bruk av CT

Kreftregisteret og Statens strålevern har i samarbeid ansvar for den norske delen av studien, og samler inn data fra norske sykehus over norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått én eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015.  Resultatene av studien vil kunnskap om eventuell kreftrisiko ved lavdosestråling og bidra til å gjøre CT-undersøkelser enda tryggere ved å optimalisere stråledoser og ved å gi et viktig bidrag til utviklingen av europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.  

tor.johnsen@kreftregisteret.no