Deltagelse i screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft anbefales av EU som et av 12 gode råd mot kreft

EU oppdaterte nylig sine råd til befolkningen om hva den enkelte kan gjøre av kreftforebyggende tiltak for seg selv og sin familie. Et av rådene er å delta i organiserte screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft når man blir invitert.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

EU oppdaterte nylig sine råd til befolkningen om hva den enkelte kan gjøre av kreftforebyggende tiltak for seg selv og sin familie. Et av rådene er å delta i organiserte screeningprogram for tarm-, bryst- og livmorhalskreft når man blir invitert. I Norge har vi per i dag to nasjonale screeningprogram; Mammografiprogrammet for kvinner 50-69 år og Livmorhalsprogrammet for kvinner 25-69 år. I tillegg finnes et prøveprosjekt for tarmkreftscreening for menn og kvinner 50 – 74 år som gjennomføres i de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.


Det er anslått at om lag halvparten av kreftdødsfallene i Europa kunne vært unngått dersom alle innbyggerne fulgte de 12 rådene, og at dess flere råd man følger, dess lavere er risikoen for å dø av kreft. Kreftrådene skal bestå av tiltak som skal være enkle å gjennomføre for de fleste, uten å kreve spesielle ferdigheter eller rådgivning.


Det er den fjerde utgaven av EUs kreftråd som nå er publisert, den første versjonen kom i 1987. Denne fjerde utgaven er utarbeidet i løpet av 2012 og 2013 av krefteksperter, forskere og andre fageksperter i et prosjekt koordinert av International Agency for Research on Cancer, på bakgrunn av kunnskap fra de nyeste vitenskapelige publikasjonene.

For å lese alle de 12 rådene, og få mer informasjon om prosjektets bakgrunn og resultater, se her:


http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/