Datatilsynet har avslått Kreftregisterets søknad om å kvalitetssikre Mammografiprogrammet

Kreftregisteret fikk 18.04.2013 avslag på søknad om konsesjon til å kvalitetssikre Mammografiprogrammet. Dette til tross for at Kreftregisteret har oppfylt Datatilsynets pålegg.

Kreftregisteret fikk 18.04.2013 avslag på søknad om konsesjon til å kvalitetssikre Mammografiprogrammet. Dette til tross for at Kreftregisteret har oppfylt Datatilsynets pålegg. 

Avgjørelsen innebærer at Kreftregisteret ikke kan kvalitetssikre programmet uten at den foreslåtte endringen i Kreftregisterforskriften trer i kraft.