Datakvalitet ved Kreftregisteret

Cancer in Norway 2006 inneholder et spesialemne om datakvaliteten ved Kreftregisteret. Rapporten bekrefter registerets posisjon som et av de ledende i verden på kreftregistrering.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Cancer in Norway 2006 inneholder et spesialemne om datakvaliteten ved Kreftregisteret. Rapporten bekrefter registerets posisjon som et av de ledende i verden på kreftregistrering.