Dårligere råd etter kreft

De fleste som overlever kreft, får en lavere inntekt etterpå. Særlig hardt rammes barnløse menn med lav utdannelse og lav inntekt.Det viser en fersk artikkel fra forsker Astri Syse ved Kreftregisteret og Marianne Tønnessen som ble publisert i Acta Oncologica i dag.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

De fleste som overlever kreft, får en lavere inntekt etterpå. Særlig hardt rammes barnløse menn med lav utdannelse og lav inntekt.Det viser en fersk artikkel fra forsker Astri Syse ved Kreftregisteret og Marianne Tønnessen som ble publisert i Acta Oncologica i dag.

I gjennomsnitt får folk som overlever kreft redusert totalinntekten med 7 % sammenlignet med jevnaldrende uten kreft. Det viser en fersk artikkel fra forsker Astri Syse ved Kreftregisteret og Marianne Tønnessen som ble publisert i Acta Oncologica i dag. For første gang er det tatt hensyn til mer enn bare lønnsinntekt: I denne undersøkelsen - som inkluderer samtlige norske personer mellom 40 og 59 år med noe inntekt i 2008 - er også offentlige overføringer som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre støtteordninger tatt med i regnestykket.

Dekker omtrent halve tapet

En tidligere studie har vist at lønnsinntekten reduseres med 13 % etter kreft. Velferdsstaten kompenserer altså for omtrent halvparten av lønnstapet som folk med kreft i snitt opplever.

Store forskjeller

Forskjellene mellom ulike grupper er likevel store: Mens menn i førtiårene som har barn, lang utdannelse og høy inntekt før de får kreft, ikke hadde noen nedgang i totalinntekten etterpå, opplevde lavt utdannede og barnløse menn på samme alder at inntekten nærmest ble halvert.

For kvinner er ikke forskjellene like store. Kvinner med barn, lav utdannelse og lav inntekt før sykdommen, fikk redusert totalinntekten med 8-9%. For kvinner i førtiårene uten barn, men med høy utdannelse og høy inntekt, hadde kreften ingen effekt på totalinntekten.

Mens utdannelse og inntekt har stor betydning for hvor god råd man har etter kreft, ser ikke sivilstatus ut til å spille noen rolle. 

Ulikt for ulike kreftformer

Mens noen kreftformer, som hud-, prostata- og testikkelkreft ikke ser ut til å ha noen stor effekt på totalinntekten etterpå, er inntektsnedgangen kraftig for personer som har hatt hjernesvulst, lunge- og blodkreft. Folk med lungekreft fikk inntekten redusert med over 20% i forhold til jevnaldrende uten kreft. Tarmkreft medførte en gjennomsnittsnedgang i totalinntekten på 6% for kvinner og 7% for menn, og den var tilsvarende for brystkreft.

De sykeste kompenseres minst

Nedangen i totalinntekt er større jo eldre personen er. Inntekten reduseres også kraftigere jo mer framskreden kreften er når den oppdages, og dette er naturlig da arbeidsevnen ofte svekkes. Imidlertid er det bekymringsverdig at velferdsordningene som eksisterer ser ut til å fungere adekvat kun for personer med “lettere sykdomdsbelastninger”. De som er aller sykest kompenseres i mindre grad, kanskje fordi de ofte er syke utover den tiden hvor sykepenger kompenserer for tapt arbeidsinntekt, og fordi arbeidsavklaringsordninger i stor grad er rettet mot rehabilitering og attføring. Dette er ordninger som i liten grad er aktuelle ved svært alvorlig kreftsykdom. Dette vil det være verdt å undersøke nærmere, da få undersøkelser generelt inkluderer alvorlig syke kreftpasienter i studier som omhandler inntekt og arbeidsliv.