Dårlig vær reduserer hudkreftfare

Årets kreftstatistikk gir ihvertfall én god nyhet for innbyggere i tre nordligste fylker. Fylker med dårlig sommervær, som Nordland, Troms og Finnmark, har betydelig lavere forekomst av hudkreft i enn i resten av landet. Det er befolkningen i sørøstlige strøk og Rogaland som topper hudkreftstatistikken.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Tydelig nord-sør skille i forekomst av hudkreft i Norge

Årets kreftstatistikk gir ihvertfall én god nyhet for innbyggere i tre nordligste fylker. Fylker med dårlig sommervær, som Nordland, Troms og Finnmark, har betydelig lavere forekomst av hudkreft i enn i resten av landet. Det er befolkningen i sørøstlige strøk og Rogaland som topper hudkreftstatistikken. Unntaket som bekrefter regelen er de to trønderfylkene. Her er forekomsten av føflekkreft like høy som i Sørøstnorge. Forklaringen er sannsynligvis solreiser og solariebruk, sier Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret. 

Kreft i hud består av flere sykdomsformer som i all hovedsak skyldes overdreven soling og solbrenthet. Jo mer huden din utsettes for sol, jo større sjanse er det for hudkreft. Dette fører til at de områdene i Norge med best sommervær har den høyeste forekomsten av hudkreft i landet.

- Selv om lave temperaturer og lite sol er lite trivelig, er det en trøst å vite at dette medfører en betydelig lavere risiko for å få plateepitelkarsinom og føflekkreft, slik vi ser forNord-Norge,  Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal sammenlignet med de sørøstlige fylkene i landet vårt sier forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.

Menn og kvinner på solkysten mest utsatt

Det er menn og kvinner i kystfylkene fra Østfold til Rogaland som har størst risiko for å få hudkreft. Forekomsten av føflekkreft, den mest alvorlige formen for hudkreft, er alarmerende høy i Vestfold og Rogaland for både menn og kvinner og for menn i Akershus. Det er tre ganger så høy risiko for å få føflekkreft hvis du bor i Vestfold sammenlignet med Finnmark.

- Vestfold, Rogaland, og Akershus har ulikt klima men er alle «velstående» fylker. God økonomi og stor reiseaktivitet blant innbyggerne  kan være med å veie opp for dårligere sommervær i Rogaland.

Robsahm understereker at kontrasten mellom nord og sør er enda tydeligere for plateepitelkarsinom i hud. Dette er en mindre alvorlig hudkreftform, men som ofte krever omfattende behandling. Agderfylkene har den høyeste forekomsten, sammen med Buskerud og Telemark, for begge kjønn, Forekomsten er lav for fylkene fra Sogn og Fjordane  og nordover.

Godt solvett gir lavere risiko  

Med denne kunnskapen er det enkelt å unngå hudkreft.

- Vis godt solvett! Unngå overdreven soling og å bli solbrent og bruk nok solkrem med tilstrekkelig solfaktor og oppsøk skygge eller bruk klær som beskyttelse når sola er sterkest. Da kan du nyte sola med god samvittighet, er rådet fra forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.