Cluster-møte

Tirsdag 23. januar 2007 arrangerer Kreftregisteret et vitenskapelig møte om sykdomscluster - ansamling av sykdomstilfeller i en befolkning. Dette er en vanlig problemstilling innenfor kreftforskningen, for eksempel når det observeres flere krefttilfeller enn forventet i et nabolag.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tirsdag 23. januar 2007 arrangerer Kreftregisteret et vitenskapelig møte om sykdomscluster - ansamling av sykdomstilfeller i en befolkning. Dette er en vanlig problemstilling innenfor kreftforskningen, for eksempel når det observeres flere krefttilfeller enn forventet i et nabolag.