Cluster-møte

Tirsdag 23. januar 2007 arrangerer Kreftregisteret et vitenskapelig møte om sykdomscluster - ansamling av sykdomstilfeller i en befolkning. Dette er en vanlig problemstilling innenfor kreftforskningen, for eksempel når det observeres flere krefttilfeller enn forventet i et nabolag.

Tirsdag 23. januar 2007 arrangerer Kreftregisteret et vitenskapelig møte om sykdomscluster - ansamling av sykdomstilfeller i en befolkning. Dette er en vanlig problemstilling innenfor kreftforskningen, for eksempel når det observeres flere krefttilfeller enn forventet i et nabolag.