Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Cancer in Norway 2014 foreligger nå i trykt utgave og kan bestilles fra Kreftregisteret.

Publikasjonen er på 143 sider og inneholder både kreftstatistikken for 2014 og Special Issue "Catch-HPV."

Publikasjonen er gratis og kan bestilles ved å sende mail til vårt postmottak; kreftregisteret@kreftregisteret.no