Cancer in Norway 2012 - nøkkeltall

OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Her finner du nøkkeltall for forekomst, dødsfall, overlevelse og prevalens av kreft fra Kreftregisterets publikasjon Cancer in Norway 2012.


Nye tilfeller 2012

 • 30 099 krefttilfeller

 • 13 608 kvinner (-110)
 • 16 491 menn (+ 302)

Hyppigst forekommende kreftformer begge kjønn (antall tilfeller) 2012 (Endring fra 2011 i parentes)*

 • Prostatakreft: 4 919 (- 59)
 • Brystkreft (kvinner): 2 956 ( - 138)
 • Lungekreft: 2 902 (+ 60)
 • Tykktarmskreft: 2 717 (+ 111)
 • Føflekkreft: 1 755 (+ 37)

Dødsfall 2012 (Endring fra 2011 i parentes)

 • 5 084 kvinner (- 80)
 • 5 814 menn (- 71)

Flest dødsfall etter kreftform 2012 (Endring fra 2011 i parentes)

 • Lungekreft: 2 185 (+ 1)
 • Tykktarmskreft: 1 206 (+ 50) 
 • Prostatakreft: 1 006 (- 64)
 • Bukspyttkjertelkreft: 724 (+ 78)
 • Brystkreft (kvinner): 645 ( + 40)  

Risiko før fylte 75 år 2008-2012 (Endring fra 2007-2011 i parentes)

 • Kvinner: 28,5 % (+ 0,1 %)
 • Menn: 35,3 % (+ 0,1 %)

Høyest risiko før fylte 75 år 2008-2012 (Endring fra 2006-2010 i parentes)

 • Prostatakreft: 13,2 % (-)
 • Brystkreft (kvinner): 8,0 % (-)
 • Lungekreft (menn): 4,3 % (-)
 • Lungekreft (kvinner): 3,3 %  ( + 0,1 %)
 • Tykktarmskreft (menn): 3,0 % ( - )

Trender:


Forekomst - kvinner**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1958-1962: 4 237 pr. år
  (165,0 pr. 100 000)
 • 2008-2012: 13 046 pr. år
  (296,3 pr. 100 000)

Forekomst - menn**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1958-1962: 4 093 pr. år
  (173,0 pr. 100 000)
 • 2008-2012:: 15 192 pr. år 
  (367,6 pr. 100 000)

  5- års relativ overlevelse - kvinner:

  • 1973-1977: 47,3 %
  • 2008-2012: 69,1 %

  5- års relativ overlevelse - menn:

  • 1973-1977: 34,1 %
  • 2008-2012: 67,8 %

  Høyest 5 års relativ overlevelse 2008-2012 (Endring fra 2003-2007 i parentes)

  • Testikkelkreft: 97,5 % (+ 1,0 %)
  • Skjoldkjertelkreft (kvinner): 94,0 % (+ 2,4 %)
  • Føflekkreft (kvinner): 89,2 % (+ 1,3 %)
  • Prostatakreft: 89,5 % (+ 7,7 %)
  • Brystkreft (kvinner): 88,8 % (+ 2,5 %)

  Lavest 5 års relativ overlevelse 2008-2012 (Endring fra 2003-2007 i parentes)

  • Bukspyttkjertelkreft (kvinner): 4,5 % (+ 1,6 %)
  • Bukspyttkjertelkreft (menn): 5,0 % (+ 1,7 %)
  • Spiserørskreft (menn): 11,4 % (+ 3,0 %)
  • Lungekreft (menn): 12,1 % (+ 2,9 %)
  • Spirerørskreft (kvinner): 12,7 % (+ 3,2 %)

  Kreftoverlevere - begge kjønn pr. 31.12.2012 (Endring fra 31.12.2002 i parentes)

  • 2012: 215 733 (+ 67 463)

  Flest kreftoverlevere etter kreftform pr. 31.12.2012 (Endring fra 31.12.2002 i parentes)


  • Brystkreft: 38 501 (+ 11 430) (begge kjønn)
  • Prostatakreft: 34 361 (+ 17 491) (menn)
  • Føflekkreft: 19 309 (+ 5 890) (begge kjønn)
  • Tykktarmskreft: 17 860 (+ 4 853) (begge kjønn)
  • Andre typer hudkreft: 12 871 (+ 4 537) (begge kjønn) 

  * Sammenlignet med tall fra Cancer in Norway 2011 publisert i september 2013
  ** Insidens beregnet i forhold til verdens standard populasjon