Cancer in Norway 2011: PSA testing sannsynlig årsak til kraftig økning i antall tilfeller av prostatakreft

Antall tilfeller av prostatakreft økte med 18 % i 2011 sammenlignet med året før. Dette er en større endring en man kunne forvente, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Antall tilfeller av prostatakreft økte med 18 % i 2011 sammenlignet med året før. Dette er en større endring en man kunne forvente, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret. 

I 2011 ble 4978 menn diagnostisert med prostatakreft. Det er en økning på 768 tilfeller fra 2010. Dette innebærer at denne kreftformen står for om lag en tredjedel av alle krefttilfeller hos menn.

Prostatakreft er, ved siden av føflekkreft, den kreftformen som øker mest hos menn (19 %). 1 av 8 menn vil utvikle prostatakreft før fylte 75 år.

Økningen er størst blant menn mellom 50 og 69 år, men forekomst øker også blant menn over 70 år.

- Vi hadde en økning i antall tilfeller i 2007, men det har vært en nedgang i forekomst de tre påfølgende årene. Den kraftige økningen i 2011 var større enn vi forventet, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.

Han mener økt PSA-testing sannsynligvis kan forklare en del av økningen men mer utdypende data på dette vil komme fra kvalitetsregisteret for prostatakreft. 

Screening med PSA testing er omdiskutert. Helsemyndighetene anbefaler en restriktiv praksis i forhold til å bruke PSA test til å diagnostisere prostatakreft, da det ikke er klart om PSA testing beskytter mot dødsfall fra prostatakreft. Dette er fordi sykdommen utvikler seg sakte, og mange vil kunne leve og dø med sykdommen uten at den blir oppdaget.

PSA-testing som screening kan derfor medføre unødvendig utredning og behandling for sykdommen, og påvirke livskvaliteten hos menn som kanskje aldri hadde fått en kreftdiagnose.

Den siste femårsperioden økte 5 års relativ overlevelse for prostatakreft til nær 90 % sammenlignet med forrige femårsperiode.