Cancer in Norway 2011: Nordmenn har den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden

Norge ligger på toppen i forekomst av denne kreftformen i Norden for både menn og kvinner, og tykktarmskreft var den vanligste kreftform blant kvinner over 70 år i perioden 2007-2011. Vi er bekymret over at vi ligger på topp i Norden, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Norge ligger på toppen i forekomst av denne kreftformen i Norden for både menn og kvinner, og tykktarmskreft var den vanligste kreftform blant kvinner over 70 år i perioden 2007-2011.  Vi er bekymret over at vi fremdeles ligger på topp i Norden, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Tykktarmkreft var i 2011 den vanlige kreftformen blant kvinner over 70 (15 %) fulgt av brystkreft (13 %) og lungekreft (10 %).

Norge har hatt den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden de siste 20 årene for både menn og kvinner. Med hensyn på dødelighet ligger norske og danske kvinner betraktelig høyere enn kvinner i de andre nordiske landene. Norske menn ligger på andre plass, bare danskene har høyere dødelighet fra denne kreftformen. Hvis trenden fortsetter er det bare et spørsmål om tid før norske menn også er på topp i dødelighet i Norden.

Tykktarmskreft skyldes i vesentlig grad livsstil, særlig er fedme og fysisk inaktivitet forbundet med økt risiko, men spesifikke kostholdsfaktorer som rødt kjøtt og alkohol spiller også en rolle.

- Vi skjønner ikke hvorfor Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden Det er vanskelig å forstå at livsstilen i Norge skulle forklare hvorfor vi i mange år har ligget så mye høyere enn de andre nordiske landene, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. 

Hun påpeker at man hittil har vi ikke klart å sette inn tiltak som har ført til en lavere forekomst.

- Vi håper derfor at det pågående pilotprosjektet for tykk- og endetarmskreft vil kunne gi oss svar på om et nasjonalt screeningprogram bør innføres for å redusere forekomst og dødelighet av denne kreftformen, sier Ursin.