Cancer in Norway 2011: Kraftig økning i all hudkreft siste fem år bekymrer

Antall tilfeller av hudkreft øker i Norge. Forekomst av føflekkreft og plateepitelkarsinom i hud økte med 27 % hos både kvinner og menn i perioden 2007-2011 sammenlignet med perioden 2002-2006. Selv om plateepitelkarsinom, i motsetning til føflekkreft, tar få liv er, bekymrer utviklingen forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Antall tilfeller av hudkreft øker i Norge. Forekomst av føflekkreft og plateepitelkarsinom i hud økte med 27 % hos både kvinner og menn i perioden 2007-2011 sammenlignet med perioden 2002-2006. Selv om plateepitelkarsinom, i motsetning til føflekkreft, tar få liv er, bekymrer utviklingen forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret. Begge krefttypene skyldes overdreven soling og det er grunn til å tro at de som får plateepitelkarsinom også er mer utsatt for også å utvikle føflekkreft, sier hun.

Føflekkreft (malignt melanom) og plateepitelkarsinom i hud er to typer hudkreft som i hovedsak skyldes overdreven soling. Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. I 2011 fikk om lag 3 400 norske menn og kvinner føflekkreft og plateepitelkarsinom i hud.

Forekomsten av føflekkreft og plateepitelkarsinom i hud økte med 27 % hos både kvinner og menn i perioden 2007-2011 sammenlignet med perioden 2002-2006.

Økningen i forekomst av føflekkreft er spesielt høy hos eldre, særlig blant menn, mens  vi ser at forekomsten har stabilisert seg blant yngre aldersgrupper.   

I motsetning til melanom, er plateepitelkarsinom i hud en mindre aggressiv kreftsykdom som sjelden tar liv. Utviklingen gir likevel grunn til bekymring ifølge forsker Trude Eid Robsahm som forsker på hudkreft i Kreftregisteret.

Hun understreker at all hudkreft krever behandling.

- Plateepitelkarsinom i hud oppstår på områder på kroppen som eksponeres for mye sollys og som er lett synlige. Det er verd å merke seg at behandlingen for plateepitelkarsinom i hud kan være omfattende og vil også kunne etterlate arr som er lett synlige, sier Trude Eid Robsahm.

Robsahm er imidlertid også bekymret for at menn og kvinner som får én hudkreft kan være mer utsatt for å få annen kreftform.

Basert på forskningsresultater er det grunn til å tro at de som får plateepitelkarsinom i hud har større risiko for å kunne utvikle føflekkreft og motsatt.

- Økningen i forekomst av plateepitelkarsinom gir derfor grunn til bekymring for en ytterligere økning i forekomst av føflekkreft, sier Trude Eid Robsahm.