Cancer in Norway 2011: Flere kvinner får brystkreft, men færre dør av sykdommen

I 2011 fikk 255 flere kvinner brystkreft enn året før – og for første gang passerte vi over 3 000 tilfeller av brystkreft på ett år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2011 fikk 255 flere kvinner brystkreft enn året før – og for første gang passerte vi over 3 000 tilfeller av brystkreft på ett år.

- Vi vet ikke om dette skyldes økt bevissthet rundt brystkreft og screening eller om årsaken er en ny og mer sensitiv mammografiteknikk som fanger opp flere krefttilfeller, sier direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

De siste ti årene har forekomsten av brystkreft ligget ganske stabilt, men  fra 2009 til 2010 var det en økning hos kvinner under 50, og fra 2010 til 2011 er økningen hovedsakelig hos kvinner over 50. Økningen hos kvinner over 50 år er på 9 prosent, mens for kvinner under 50 er økningen på 4 prosent.

- Det er for tidlig å si om dette en ny trend på lengre sikt. Vi vet det kan være noen svingninger i forekomst av ulike kreftsykdommer fra ett år til et annet, sier Ursin.

I 2011 døde 605 kvinner av brystkreft. Dette er det laveste antall dødsfall av brystkreft som er målt siden begynnelsen av 1980-tallet.

- Fra 2002 til 2010 har dødelighetstallene gjennomsnittlig ligget på 680 dødsfall i året, så dette er en markant og gledelig nedgang, sier Ursin.