Cancer in Norway 2010: Krefttall kommer i september

Cancer in Norway 2010 vil bli publisert i september i år, mens Cancer in Norway 2011 vil komme før sommeren 2013. Med elektronisk rapportering og nok ressurser til å håndtere stadig flere kreftmeldinger, håper vi å være i rute med krefttallene for 2012.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Cancer in Norway 2010 vil bli publisert i september i år, mens Cancer in Norway 2011 vil komme før sommeren 2013. Med elektronisk rapportering og nok ressurser til å håndtere stadig flere kreftmeldinger, håper vi å være i rute med krefttallene for 2012.

Cancer in Norway er Kreftregisterets årlige rapport om kreft i Norge med tall på forekomst, dødelighet og overlevelse. Kreftregisteret har som mål å utgi komplette krefttall for et år innen utløpet av det påfølgende kalenderåret.

Forsinket i tre årganger

Tre viktige faktorer har ført til at utgivelsen av Cancer in Norway 2009 ble forskjøvet i fjor og at Cancer in Norway 2010 og 2011 også vil være forsinket i forhold til målsetningene:

  • Omfattende tekniske omlegginger i registreringen
  • Oppbygging av kvalitetsregistre
  • 24 prosents økning av krefttilfellene i Norge på 10 år
  • Etterslep fra 2009-tallene

Store, tekniske omlegginger

Høsten 2009 ble det innført nye, elektroniske registreringsrutiner og -løsninger for å maskere og kryptere kreftmeldinger fra leger og helseforetak. Dette har krevd betydelig tid og ressurser til systemutvikling, kvalitetssikring og testing før det kunne iverksettes.

Kvalitetssikring av kreftbehandlingen

Kreftregisteret har de siste årene startet opp flere kvalitetsregistre for utvalgte kreftformer. Utredning, diagnose, behandling og oppfølging registreres for å kunne få en kvalitetsevaluering av behandlingen på ulike kreftformer og ulike sykehus.

Stor økning i krefttilfeller

På de siste ti årene har antall krefttilfeller i Norge økt med 24 prosent. I samme periode har Kreftregisteret har en realnedgang i overføringer til budsjettet, og har ikke kunnet øke personellressursene i takt med økte arbeidsoppgaver.

Etterslep

På tre store kreftformer, prostata, tykktarm og føflekk, ble ikke hele meldingsgrunnlaget for 2009 lagt inn før publisering av Cancer in Norway 2009. For å få ut komplette tall i Cancer in Norway, ble bare antall tilfeller lagt inn, så her er det et etterslep som må kodes inn for å få komplett registrering av alle meldinger. Før publisering av Cancer in Norway 2010 ønsker vi å legge inn hele meldingsgrunnlaget.

I rute med Cancer in Norway 2012

Kreftregisteret har som mål å kunne publisere Cancer in Norway 2012 innen utgangen av 2013. For å lykkes med dette, er det to sentrale faktorer som må være på plass:

  • Ny elektronisk rapporteringsløsning for kliniske meldinger må tas raskt i bruk.
  • Ekstra ressurser til å håndtere den økte mengden kreftmeldinger.