CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Det er sannsynlig at barn og unge kan være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Et forskningsprosjekt ved Kreftregisteret skal derfor undersøke om barn fra 0 - 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser kan være mer utsatt for å få leukemi, annen kreftsykdom eller andre negative helseeffekter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Barn og unge anses være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Dette fordi unge trolig er mer strålingsfølsomme og at de har et langt liv foran seg til å utvikle eventuelle strålingsskader. Et forskningsprosjekt ved Kreftregisteret skal derfor undersøke om barn fra 0 - 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser kan være mer utsatt for å få leukemi, annen kreftsykdom eller andre negative helseeffekter.

Det er beregnet at 80 % av stråledosen befolkningen får fra stråling ved medisinsk diagnostikk og behandling kommer fra CT undersøkelser. Forskere vet relativt mye om virkningen av høye ioniserende stråledoser på voksne, og selv om sannsynligheten for helseskader av lave doser stråling antakelig er svært liten, er det viktig å sikre at de som undersøkes ved hjelp av CT utsettes for så lav stråling som mulig.

Det er derfor viktig å undersøke om det kan foreligge noen helserisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Kreftregisteret skal derfor, i samarbeid med Statens strålevern analysere data fra norske sykehus om norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått én eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015.

Denne kohorten er en del av en europeisk studie av 1,1 millioner mennesker i samme aldersgruppe. Studien skal undersøke om de som har hatt CT-undersøkelser som barn og unge får mer leukemi, andre kreftformer eller andre negative helse effekter enn det kan forventes.

Analysen gjøres ved at datamaterialet kobles mot opplysninger i kreftregisteret, dødsårsaksregisteret, og medisinsk fødselsregister. Slik kan en følge registrerte helseopplysninger fra gruppen fram til 2015 og i framtidige studier etter hvert som risiko for sykdom øker. 

Resultatene av studien vil kunnskap om eventuell kreftrisiko ved lavdosestråling, og bidra til å gjøre CT-undersøkelser enda tryggere ved å optimalisere stråledoser og ved å gi et viktig bidrag til utviklingen av europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn. 


tor.johnsen@kreftregisteret.no