Brystkreftbehandling: Forskjeller i bruk av brystbevarende kirurgi ved norske sykehus

Det var store forskjeller i bruk av brystbevarende behandling av kvinner med brystkreft ved norske sykehus i perioden 2007-2009. Dette viser en ny studie utført ved Kreftregisteret. Hvis dette fortsatt er tilfelle, er det bekymringsfullt siden Norsk Bryst Cancer Gruppe har vedtatt retningslinjer som skal sikre best og likest mulig behandling av pasientene, sier Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er forskjeller i bruk brystbevarende kirurgi ved norske sykehus i perioden 2005-2009. Dette viser en ny studie utført ved Kreftregisteret. Hvis dette fortsatt er tilfelle, er det bekymringsfullt siden Norsk Bryst Cancer Gruppe har vedtatt retningslinjer som skal sikre best og likest mulig behandling av pasientene, sier seniorforsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret som er førsteforfatter på studien.  

Stadig flere blir operert med brystbevarende behandling framfor å fjerne brystet når de får brystkreft. I 1995 var det kun 1 av 5 som fikk utført brystbevarende behandling, mens halvparten av pasientene fikk slik behandling i 2005. Andelen av brystbevarende operasjoner falt fra 2005 til 2009, men foreløpige tall for 2010 og 2011 kan tyde på at andelen er i ferd med å ta seg opp igjen.

Bekymret for ulik praksis ved de ulike sykehus

En ny undersøkelse ved Kreftregisteret viser at brystbevarende behandling blir benyttet i ulik grad ved de norske sykehusene. I 2007-2009 varierte denne andelen fra 40 % til 75 % for forstadier til brystkreft (DCIS), mens variasjonen var 35 % til 70 % for infiltrerende brystkreft.

- Vi er overrasket over forskjellene. Norsk Bryst Cancer Gruppe har utarbeidet retningslinjer for behandling av brystkreft i Norge siden 1981. Anbefalingene er tilgjengelige på nettet og oppdateres regelmessig, sier Solveig Hofvind.    

Hun understreker at det kan være ulike årsaker til forskjellig praksis lokalt, og selv om reisevei til stråleterapienheter kan ha noe betydning, konkluderer forfatterne med at kirurgenes holdninger kan veie tungt når kvinner skal velge hvilke behandling de skal få. 

Mer brystbevarende behandling hos dem som oppdager brystkreft ved mammografiscreening

Kvalitetssikring av Mammografiprogrammet viser at bruk av brystbevarende kirurgi er vanligere blant kvinner som har en screeningoppdaget brystkreft  enn blant dem som får diagnostisert sykdommen mellom to screeningundersøkelser (intervallkreft) eller kvinner i samme alder, som er inviterte, men som velger og ikke delta.

- Brystkreft som vi finner ved mammografiscreening er mindre i størrelse, aggressivitet og har mindre grad av spredning til lymfeknuter i armhulen enn det vi ser for brystkreft blant kvinner som ikke deltar i programmet – derfor kan brystbevarende operasjon brukes mer hyppig, sier Solveig Hofvind.

 

 

tor.johnsen@kreftregisteret.no