Ny teori fra norske forskere: <br>Brystbevarende behandling best

En ny norsk studie med over 13.000 kvinner med brystkreft antyder at brystbevarende kirurgi gir større sjanse for å overleve, sammenlignet med fjerning av brystet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En ny norsk studie med over 13.000 kvinner med brystkreft antyder at brystbevarende kirurgi gir større sjanse for å overleve, sammenlignet med fjerning av brystet.

- Dette er interessant, fordi hvis dette stemmer, så går det imot det som tidligere har vært en vedtatt sannhet, nemlig at sjansen for å overleve er like stor uansett hvilken av disse operasjonene man velger, sier kirurg og forsker ved Kreftregisteret, Olaf Johan Hartmann-Johnsen.

Han har ledet en studie der forskere har sett på om typen operasjon gir ulik sjanse for å overleve brystkreft. Studien sammenligner pasienter som fikk brystbevarende behandling med dem som fikk brystet fjernet, såkalt mastektomi.

- I vår studie viste det seg at det var 64 prosent større sjanse for å overleve for de som fikk brystbevarende kirurgi kombinert med stråling som behandling. Dette tallet høres veldig dramatisk ut, men vi må huske på at sjansen for å overleve brystkreft allerede er veldig høy. Utslaget er uansett så tydelig at vi har tro på at brystbevarende behandling er bedre enn fjerning av brystet, sier han.

Nå håper han at enda flere behandlere kommer til å helle mot brystbevarende behandling når de får inn en pasient som er aktuell for begge de to behandlingsformen.

- Det er i alle fall ikke noe som tilsier at resultatet blir dårligere av å velge den brystbevarende løsningen.

Flere overlevende etter brystbevarende behandling

I Hartmann-Johnsens studie har han og kollegaene studert hvordan det har gått med 13015 norske kvinner som ble behandlet for brystkreft mellom 1998 og 2008. Alle kvinnene hadde brystkreft i et tidlig stadium, og forskerne plukket ut de tilfellene de anser som likestilte.

Av disse var det 8065 som hadde fått brystbevarende behandling, mens brystet ble fjernet på 4950 pasienter.

I studien har man justert for stadium (tumor-størrelse og status i armhule), alder og diagnoseår.

Fem år etter sykdomsutbruddet var 88 prosent av kvinnene som fikk fjernet brystet fortsatt i live, mens hele 97 prosent av kvinnene som hadde fått brystbevarende kirurgi fortsatt levde.

- Dette var overraskende, siden vi så langt har sett på de to behandlingsformene som like gode. Samtidig vet vi at to uavhengige studier fra USA viser tilsvarende resultater. Nå viser den samme tendensen seg også for norske pasienter, og det er spennende, sier Hartmann-Johnsen.

Han understreker at det er behov for mer forskning på området før det går an å slå fast at brystbevarende kirurgi er bedre enn å fjerne brystet, og også for å finne ut hvorfor det i så fall er slik. Han er i gang med en ny studie på kvinner som deltar i screeningprogrammet. I dette nye studiet ønsker man å se om enkelte undergrupper kan ha mer å hente på brystbevarende behandling.

elisabeth.jakobsen@kreftregisteret.no