Bevilgning til offshorestudie

Kreftregisteret har fått 3,4 millioner kroner fra Forskningsrådet for å undersøke kreftforekomsten blant norske ansatte i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret har fått 3,4 millioner kroner fra Forskningsrådet for å undersøke kreftforekomsten blant norske ansatte i petroleumsvirksomheten i Nordsjøen.

Foto: Erik Christensen, hentet fra Wikimedia CommonsUtfylte spørreskjema fra om lag 28 000 nåværende og tidligere ansatte vil sammen med kreftdata fra Kreftregisteret og opplysninger om det kjemiske arbeidsmiljøet, utgjøre hovedgrunnlaget for undersøkelsene.

Bevilgningen kom i juli 2008 gjennom Forskningsrådets PETROMAKS-program. Denne økonomiske støtten er for perioden 2009−2011, og er beregnet å dekke lønn til én doktorgradsstipendiat, forskningsassistanse og andre driftsutgifter i prosjektet. ”Chemical exposures and cancer incidence in Norwegian offshore oil industry workers” er navnet på prosjektet.

De nåværende og tidligere offshorearbeiderne har svart på spørsmål om yrkeshistorikk og arbeidsforhold og om andre faktorer som kan innvirke på helsetilstanden.

All forskningsmessig bearbeiding vil skje på avidentifiserte data, og det arbeides nå med å innhente nødvendige tillatelser fra Datatilsynet, Regional forskningsetisk komité og Helsedirektoratet før studien settes i gang.