Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer.

Publisert 12.1.16

OBS! Denne artikkelen er eldre enn to år! Innholdet kan være utdatert.

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at kvinner med brystkreft oppdaget gjennom Mammografiprogrammet har bedre overlevelse sammenlignet med kvinner med intervallkreft eller brystkreft oppdaget utenfor Mammografiprogrammet, uavhengig av svulstens karakteristikk som størrelse og aggressivitet.

8300 kvinner inkludert i studien "Mode of detection: an independent prognostic factor for women with breast cancer", som nylig ble publisert online i Journal of Medical Screening.

Studien er utført ved Kreftregisteret, med data fra det norske Mammografiprogrammet. Overlevelse og risiko for å dø av brystkreft ble analysert for omlag 8300 kvinner i alderen 50-69 år som ble diagnostisert med brystkreft i perioden 2005-2011.

Kvinnene ble delt inn i tre grupper basert på deteksjonsmetode: kvinner med screeningoppdaget brystkreft i Mammografiprogrammet, kvinner med intervallkreft (brystkreft oppdaget mellom to screeningrunder i Mammografiprogrammet), og kvinner som enten aldri hadde deltatt, eller som ikke hadde deltatt i Mammografiprogrammet de to siste årene.

Lavere risiko for å dø med screeningoppdaget brystkreft

- Studien viser at kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet hadde bedre brystkreft-spesifikk overlevelse sammenlignet med kvinner med intervallkreft eller brystkreft oppdaget utenfor screening, sier seniorforsker og professor Solveig Hofvind. Hofvind leder også Mammografiprogrammet.

Funnene var uavhengige av prognostiske og prediktive svulstkarakteristikker som svulststørrelse, lymfeknutestatus, histologisk grad og subtype (undergrupper av brystkreft definert ut i fra østrogen-, progesteron- og Her2-status).

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft hadde en høyere andel svulster som var av subtypen Luminal A-like. Denne regnes som den «minst aggressive» av subtypene, og er assosiert med mer fordelaktige svulstkarakteristikker og bedre overlevelse.

- Det interessante i denne studien er at risikoen for å dø av brystkreft er betydelig lavere for kvinner med screeningoppdaget brystkreft enn for de som blir diagnostisert som følge av symptomer, uansett hva slags subtype svulsten er karakterisert som, sier Hofvind.

Resultatene fra denne studien, med data fra det norske Mammografiprogrammet er i samsvar med tilsvarende studier fra andre land.

Svulstene oppdages før de blir aggressive

Det norske Mammografiprogrammet har vært landsdekkende siden 2005. Programmet inviterer alle kvinner i alderen 50-69 år hvert annet år til screening av brystene. Om lag 75 prosent velger å delta.

- Den lavere dødeligheten av brystkreft blant de screenede skyldes at svulstene oppdages før de får tid til å utvikle seg og bli aggressive. Å oppdage disse svulstene ved mammografiscreening vil redusere byrden av store, aggressive intervallkrefttilfeller. Denne studien viste at hvordan svulsten ble oppdaget er av stor betydning for hvordan det går med kvinnene, understreker Hofvind.

Forfatterne av studien foreslår at opplysninger om deteksjonsmetode bør inngå i vurderingen av behandlingen kvinnene for, om mulig, å redusere sjansene for overbehandling.