Bedre folkehelse uten snus

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det forbauser ikke det minste at en representant for snusprodusenten Swedish Match forsøker å fremstille snus som et “folkehelsetiltak”. Lars Erik Rutqvist, som er legeutdannet og arbeider som rådgiver for den svenske snusprodusenten, føyer seg pent inn i rekken av ansatte og forskere som gjennom en årrekke har vært lønnet av industrien for blant annet å villede og forføre publikum og helsemyndigheter. De har som en del av jobben forsøkt å fremstille bruk av tobakk som mindre skadelige enn det den er, sier overlege Tom Kristian Grimsrud ved Kreftregisteret.

Nordisk snus ikke frikjent

Det er interessant å se at Swedish Match omtaler snus og kreft på sine nettsider. Men ingen av de vitenskapelige rapportene de henviser til, er publisert etter 2005. Kan forklaringen på dette være at de nye resultatene ikke faller i smak?

WHOs kreftforskningsinstitutt IARC sammenkalte noen av verdens fremste uavhengige forskere i 2009 for at de skulle vurdere kreftfaren ved røykfrie tobakksprodukter. De gjennomgikk mer enn 200 studier og konkluderte at snus og annen røykfri tobakk er kreftfremkallende for mennesker. Bruken fører til kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen.  Produkter som brukes i Asia og en del andre land, er enda farligere enn den snusen som selges i Norge, men nordisk snus ble ikke frikjent. Risikoen for bukspyttkjertelkreft er på nivå med det man ser ved røyking.

Det er svært viktig for folkehelsen at antall røykere går ned. Det betyr at vi må unngå nyrekruttering, og hjelpe røykere til å kutte røyken. Slik hjelp kan innebære at hardbarkete røykere bruker medisinske nikotinprodukter i en overgangsperiode. Det er ikke riktig, slik Rutqvist påstår, at det er ”bevist” at snus er det mest effektive middelet ved røykeslutt. Tvert imot er det god grunn til å fraråde livslang bruk av snus.

Ødelegger for kreftbehandling

I tillegg til kreftfaren er snus fosterskadelig (dødfødsel, lav fostervekt, og pustestans), omtrent på samme måte som røyking i svangerskapet. Dette innrømmer til og med snusprodusentene, og det kan hende at de er redde for erstatningsansvar. Skadevirkninger er funnet både i dyrestudier og hos mennesker, og det har vært antydet at nikotin reduserer kroppens naturlige forsvar ved sykdom og skade. Blant annet ser nikotin ut til å ødelegge for kreftbehandling og øke tendensen til spredning av kreftsykdommer.

Dette må vi forvente at Rutqvist tar avstand fra. Det kan være vanskelig for vanlige lesere å forstå når han snakker sant og usant. Sannsynligvis innrømmer han i dag at nikotin er sterkt avhengighetsskapende, til forskjell fra det direktørene for de største amerikanske tobakksprodusentene gjorde i 1994. Det kan man kanskje kalle et fremskritt? Det er likevel grunn til å huske at WHOs tobakkskonvensjon fra 2005, som er undertegnet av Norge, inneholder en paragraf der helsemyndighetene forplikter seg til å holde tobakksprodusentene på avstand for ikke å la seg påvirke i det forebyggende arbeidet. 

Overlege Tom Kristian Grimsrud, Kreftregisteret