Bedre behandling ved endetarmskreft

Stadig færre pasienter med endetarmskreft har fått tilbakefall av sykdommen etter at en ny operasjonsmetode ble innført, og sykehusene startet å registrere resultatene sine i Rectumcancerregisteret. I sin doktorgradsavhandling viser kirurg Morten Tandberg Eriksen at komplikasjonene også opptrer sjeldnere ved den nye operasjonsmetoden.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Stadig færre pasienter med endetarmskreft har fått tilbakefall av sykdommen etter at en ny operasjonsmetode ble innført, og sykehusene startet å registrere resultatene sine i Rectumcancerregisteret. I sin doktorgradsavhandling viser kirurg Morten Tandberg Eriksen at komplikasjonene også opptrer sjeldnere ved den nye operasjonsmetoden.

Tekst: Børge Sildnes

Tre av ti pasienter med endetarmskreft fikk tilbakefall av sykdommen på slutten av åttiårene, mot bare drøyt én av ti ved årtusenskiftet. Flere overlever nå de første fem årene etter at diagnosen ble stilt.

Dette har skjedd etter at de aktuelle fagmiljøene ved sykehusene innførte en ny operasjonsmetode (TME-metoden*), og startet å registrere sine resultater i Kreftregisterets kvalitetsregister, Rectumcancerregisteret (nå Colorectalcancerregisteret).

Sjeldnere komplikasjoner

- Forekomsten av de to viktigste kirurgiske komplikasjonene er lavere ved den nye operasjonsmåten, sier Tandberg Eriksen.

Hans doktorgradsarbeid utgår fra Kreftregisteret og Sykehuset Buskerud, og kirurgen har tidligere vært prosjektleder i Rectumcancerregisteret.

Endrede retningslinjer

Hvert år får i overkant av 1200 nordmenn kreft i endetarmen. Av disse kan to tredeler behandles med kirurgisk fjerning av alt svulstvev. De vanligste komplikasjonene ved kirurgi for denne krefttypen er at det skjæres hull i svulsten eller at det oppstår lekkasje fra området hvor tarmen skjøtes.

Undersøkelsen viser at god avstand fra kirurgens skjæreflate til svulsten er en av de viktigste faktorene for å hindre tilbakefall. Strålebehandling før operasjonen kan gjøre at svulsten skrumper og at avstanden blir større. MR-undersøkelse kan nå med stor sikkerhet angi denne avstanden og avgjøre hvem som bør få slik behandling.

På bakgrunn av blant annet Tandberg Eriksens studier, ble retningslinjene for
strålebehandling til pasienter med endetarmskreft endret fra 2005. I Norge vil andelen pasienter som får strålebehandling øke fra om lag 20 prosent til et sted mellom 30 og 40 prosent med de nye retningslinjene.

* TME-metoden: Total Mesorectal Excision (TME) er en operasjonsmetode som går ut på å fjerne hele eller deler av endetarmen, med alt fettvev og lymfeknutene omkring. Metoden ble innført i Norge på begynnelsen av 90-årene.