Barnefamiliers økonomi påvirkes lite av barns kreftsykdom

En ny studie utført av forsker Astri Syse ved Kreftregisteret kaster nytt lys på familiers økonomiske kår under barns kreftsykdom. Studien viser at sykdommen i liten grad påvirker foreldres ansettelsesforhold eller inntekt.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 10.09.10

OBS! Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjon i teksten kan være utdatert

En ny studie utført av forsker Astri Syse ved Kreftregisteret kaster nytt lys på familiers økonomiske kår under barns kreftsykdom. Ansettelsesdata for foreldre til 3263 barn med kreft ble sammenlignet med tilsvarende data fra familier med barn uten kreft, og resultatet viser at sykdommen i liten grad påvirker foreldres ansettelsesforhold eller inntekt. Dette skyldes nok den nordiske velferdsmodellen med trygge, fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger.

Kreft hos barn påfører foreldre og søsken store følelsesmessige påkjenninger. Det er imidlertid utført få studier som belyser hvordan kreftsyke barn påvirker inntekt og ansettelsesmessige forhold. Dr. polit. Astri Syse ved Kreftregisteret har studert hvordan norske barnefamilier påvirkes økonomisk under barns kreftsykdom.

Studien viste at kreft hos barn i liten grad påvirket ansettelsesforhold eller inntekt. Mens fedres inntekt ikke påvirkes signifikant, er imidlertid inntektstapet hos mødrene større, særlig i relasjon til visse kreftformer. 

Les sammendrag av artikkelen på PubMed