Både under- og overbehandling av prostatakreft

Kvalitetsregisteret for prostatakreft viser at det finnes både underbehandling og mulig overbehandling av pasienter med denne sykdommen. En nylig publisert studie undersøker om behandling av kreftformen blir gitt i tråd med gjeldende retningslinjer.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Av Eivor Hernes, lege og forsker, Kreftregisteret, Radiumhospitalet og Sykehuset Buskerud HF.

Flere og flere norske menn får diagnosen prostatakreft, og spørsmålet om behandling blir gitt i tråd med gjeldende retningslinjer er på sin plass. Inntil nylig har vi ikke hatt tilstrekkelig med data for å svare på dette spørsmålet, men en artikkel nettopp publisert i BJU Int viser at data fra Kreftregisteret og Prostatacancerregisteret kan gi oss svaret.

Prostatacancerregisteret er et kvalitetsregister for forekomst, diagnostikk og behandling av prostatakreft i Norge. som er lokalisert til Kreftregisteret og startet registrering i januar 2004. Ved bruk av data fra både Kreftregisteret og kvalitetsregisteret er det mulig å identifisere pasienter som kan være kandidater for kurativ rettet behandling, og deretter undersøke om disse pasienten faktisk fikk slik behandling.

Den nylig publiserte artikkelen indikerer at omtrent en tredel av slike pasienter med lokalisert og intermediær/aggressiv sykdom ikke fikk kurativ rettet lokalbehandling, det vil si underbehandling, og blant disse pasientene var 18 døde av sin prostatakreft ved undersøkelsens slutt.

På den annen side fikk 57 prosent av pasienter med lokalisert og lavrisiko sykdom kurativ lokalbehandling, en behandling som kan innebære betydelige bivirkninger og som med dagens kunnskap mulig kunne vært utsatt og for enkelte unngått, det vil si mulig overbehandling. For å bedre helsevesenets håndtering av pasienter med prostatakreft er det viktig at slike resultater kommer frem, med andre ord at det fortsatt satses på offentlige nasjonale registre slik som Prostatacancerregisteret.