Årsrapport fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft vil fra 2009 utgi årlige rapporter for virksomheten. Formålet med rapportene er å beskrive virksomhetens omfang og effektivitet i tillegg til diagnostikk og behandling av forstadier til livmorhalskreft og kreft.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft vil fra 2009 utgi årlige rapporter for virksomheten. Formålet med rapportene er å beskrive virksomhetens omfang og effektivitet i tillegg til diagnostikk og behandling av forstadier til livmorhalskreft og kreft. Dessuten gjengis resultater fra laboratorier som er involvert i screeningvirksomheten.

Den første rapporten som presenteres her, omfatter resultater fra 2008.