Årsrapport 2011

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.

Kreftregisteret tok i 2011 et viktig skritt i utviklingen fra å være et papirbasert register til et fullelektronisk register. Løsningen ble videreutviklet av våre medarbeidere i løpet av høsten. I april mottok vi den første kliniske kreftmeldingen elektronisk fra et sykehus. Det er nå mulig for alle helseforetak å sende inn kliniske kreftmeldinger elektronisk til Kreftregisteret via Norsk Helsenett.Vi innser at det vil ta tid før alle sykehus benytter seg av denne løsningen, men ser frem til den dagen vi ikke lenger mottar over 120 000 papirmeldinger hvert år.

Kreftregisterets forskere har i en årrekke vært langt fremme i kreftepidemiologisk forskning, spesielt på hvordan kreftbildet endrer seg over tid, samt forskning på årsaker til kreft og hvordan kreft kan forebygges. I en del av denne forskningen ser man på biologiske markører og genetiske varianter, ofte med internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg til å fortsette å videreutvikle den etiologiske forskningen er det gledelig at vi nå har fått nye stipendiater som skal forske på kliniske kvalitetsregistre.

I 2011 utførte Norges forskningsråd (NFR) en helhetlig evaluering av norsk medisinsk forskning. Kreftregisterets forskningsinnsats ble evaluert til å være ”very good”. De la vekt på den solide innsatsen på spesifikke områder, de pågående prosjektene, men poengterte at det er viktig at Kreftregisteret i større grad tar prosjektledelse