Årsrapport 2009

Pasienter ønsker å vite helbredelsesmulighetene og å føle seg trygge på at de får den beste diagnostiske utredning og behandling som finnes. Kreftregisteret har som et sentralt mål å registrere og analysere den reelle bruk av helsetjenestene til alle pasientene, såkalt reality-based medicine. Dette skriver Direktør Frøydis Langmark i Kreftregisterets årsrapport for 2009
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Tradisjonelt gir kreftregistre ut rapporter om insidens, overlevelse, mortalitet, prevalens og prediksjon av kreft. Det gjør også det norske Kreftregisteret – og en del av det inngår regelmessig i den årlige publikasjon Cancer in Norway. Det siste komplette år for kreftdata er 2008, utgitt det påfølgende år 2009. Denne aktualitet er høyt prioritert, og Kreftregisterets stab legger ned atskillige overtidstimer for å få dette til.

Det pasientene imidlertid ønsker å vite, er helbredelsesmulighetene og å føle seg trygge på at de får den beste diagnostiske utredning og behandling som finnes. Det som kommer i media om stadig nye gjennombrudd i kreftbehandlingen er oftest basert på selekterte pasientgrupper i såkalte kliniske forsøk eller evidence-based medicine.

Erfaringsmessig er det et stykke vei fra disse eksperimentelle studiene til implementeringen i hele pasientgruppen. Kreftregisteret har som et sentralt mål å registrere og analysere den reelle bruk av helsetjenestene til alle pasientene, såkalt reality-based medicine.

Dette skriver direktør Frøydis Langmark i forordet til Kreftregisterets årsrapport for 2009