Ny screeningenhet for brystkreft på åpnet Aker sykehus i Oslo

Mandag 12.8 ble det åpnet en ny screeningenhet for brystkreft på Aker sykehus i Oslo. Tilstede var Per Skaane som leder mammografiscreeningen i Oslo, sosialbyråd i Oslo Anniken Hauglie og fagdirektør Eli Marie Sager ved Oslo Universitetssykehus HF.

Mandag 12.8 ble det åpnet en ny screeningenhet for brystkreft på Aker sykehus i Oslo. Tilstede var Per Skaane som leder mammografiscreeningen i Oslo, sosialbyråd Anniken Hauglie og fagdirektør Eli Marie Sager ved Oslo Universitetssykehus.  Om lag 60 000 kvinner utgjør målgruppen i Mammografiprogrammet i hovedstaden og vil bli inviterte til Aker sykehus. Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner i alderen 50-69 år til screening for brystkreft hvert annet år.

Aker sykehus tilbyr de som møter til mammografiundersøkelse nyoppussede lokaler og flunkende nytt utstyr, samt gode parkeringsforhold.  Senteret er godt lokalisert i forhold til offentlig kommunikasjon. Buss nummer 31 fra Jernbanetorget stopper rett utenfor, og trikk og t-bane stopper på Sinsen, 5-10 minutters spasertur fra screeningsenteret.

Adressen til det nye screeningsenteret er Aker sykehus, vestibyle bygg 2, Trondheimsveien 235.

Håper på økt oppmøte til screeningundersøkelse i Oslo

- Vi håper at flyttingen til Aker sykehus vil gjøre at flere Oslokvinner møter til screening, sier ny leder av Mammografiprogrammet Solveig Hofvind.

Hun forteller at store studier har vist at kvinner bosatt i storbyer, slik som Oslo, er mindre flinke til å møte enn kvinner som er bosatt i mindre tette befolkningsområder.

- Dette ser vi også tydelig i Norge, sier Hofvind. I Oslo var det 61 % av de inviterte kvinnene som møtte i perioden 2010 og 2011, mens i nabofylkene Akershus og Buskerud var det henholdsvis 71 % og 75 % som møtte. I gjennomsnitt møtte 75 % av de inviterte i hele landet.

Jan Husebye er ansvarlig for å invitere kvinnene til Mammografiprogrammet. Han forteller at kvinner bosatt på Nordstrand og Nordre Aker er flinkest til å møte. Her møter 68 % av kvinnene til undersøkelse. Grünerløkka, Sagene, Frogner og gamle Oslo har det laveste oppmøte. 

Dette kan tyde på at kvinner i Oslo benytter private institutter til sin regelmessige mammografi i større grad enn kvinner utenfor Oslo. En annen årsak til det lave oppmøte kan være at Oslo har flere innvandrere enn hva en finner i distriktene. Vi vet at denne gruppen i mindre grad benytter slike helsetilbud, sier Husebye.

Oslo topper også listen over kvinner som reserverer seg for å motta invitasjoner. I hovedstaden har 7 % av kvinnene i målgruppa for Mammografiprogrammet gitt beskjed om at de ikke ønsker å inviteres. Tilsvarende tall er 4 % i Akershus og 3 % i Buskerud. Gjennomsnittet for hele landet er 3 %.

Screeningdeltakelse halverer risikoen for å dø av brystkreft

Lederen av Mammografiprogrammet Solveig Hofvind oppfordrer alle kvinner som inviteres til å møte til undersøkelse.

- Å få diagnostisert sykdommen i et tidlig stadium og å redusere risikoen for å dø av sykdommen synes utvilsom å overveie de negative sidene, som falsk positiv screeningtest (å bli innkalt til tilleggsundersøkelse som ikke viste tegn til kreft) eller å bli behandlet for saktevoksende brystkreft som vi ikke vet om har potensiale til å drepe. Omfanget av sistnevnte, såkalt overdiagnostikk, er vanskelig å beregne med den kunnskap vi har i dag. Derfor tilbys alle kvinner som får påvist kreftceller i brystet å behandles.

Hofvind viser til en nylig publisert studie fra Norge som viser at de som møter til screening reduserer risikoen for å dø av brystkreft med hele 43 %. Majoriteten av studiene som er publiserte konkluderer med at fordelene ved mammografiscreening er større enn ulempene.

tor.johnsen@kreftregisteret.no