Antall barn med kreftsyke foreldre er kartlagt

Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret har nå kartlagt antallet barn og unge i Norge som har, eller som har hatt kreftsyke foreldre. Fler enn 34 000 barn og unge under 18 år i Norge, og nærmere 31 000 unge voksne mellom 19 og 25 år har en forelder som har eller har hatt kreft. Samlet utgjør disse rundt 1,4 % av befolkningen i Norge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 07.02.2012

Utdatert innhold.png

Barn under 18 år med foreldre med kreft har etter endringer i Helsepersonelloven i 2010 krav på informasjon og oppfølging fra helsevesenets side.  Forsker Astri Syse ved Kreftregisteret har nå kartlagt antallet barn og unge i Norge som har, eller som har hatt kreftsyke foreldre. Resultatene er publisert i Journal of Clinical Epidemiology. Flere enn 34 000 barn og unge under 18 år i Norge, og nærmere 31 000 unge voksne mellom 19 og 25 år har en forelder som  har (hatt) kreft.  Samlet utgjør disse rundt 1,4 % av befolkningen i Norge.

Årlig opplever nesten 3500 barn og unge under 18 år at en av foreldrene får kreft. Dette tilsvarer én av 300 familier med barn i denne alderen. Det er noe mer vanlig å oppleve at mor får kreft (56%) enn at far får kreft (44%). De vanligste kreftformene som rammer barnefamilier er brystkreft, testikkelkreft, hudkreft, tarmkreft og livmorhalskreft. Antallet unge voksne som opplever at en forelder får kreft er om lag 2300 per år.

Rundt 700 barn og unge under 18 år vil miste en forelder av kreft i løpet av ett år, og det er mer vanlig å miste en far enn en mor. Antallet unge voksne som mister en mor eller en far i løpet av et år er rundt 800. De kreftformene som oftest fører til død er lungekreft, tarmkreft, brystkreft og hjernekreft. Det er svært uvanlig for barn i den generelle befolkningen å miste en forelder.
Kreft rammer relativt tilfeldig slik at den sosiale situasjonen til barn som opplever at en forelder får kreft ikke er vesentlig forskjellig fra den sosiale situasjonen til jevnaldrende med friske foreldre.

- Dette kan bidra til å gjøre disse barna mindre sårbare og er et godt utgangspunkt for bistand fra helsepersonell og aldersadekvat involvering av barn og unge i foreldrenes sykdoms- og rehabiliteringsprosess, sier Astri Syse. 

Foreldre med kreft var i gjennomsnitt eldre enn foreldre i den vanlige befolkningen, og inntekten var noe lavere. Dette kan henge sammen med pensjoneringsatferd med økende alder, men også i noen grad med inntektsfall i forbindelse med kreftsykdom. Utdanningsmessig er foreldre med kreft i gjennomsnitt bedre utdannet enn den generelle befolkningen.

I følge forsker Astri Syse ved Kreftregisteret gjør dette at totalsituasjonen for barn og unge voksne som rammes av kreft hos en forelder mest sannsynlig vil være noe bedre enn tilfellet vil være for barn og unge voksne av andre alvorlig syke foreldre, som for eksempel rusmiddelbrukere og psykiatriske pasienter.