Anbefaler to undersøkelse ved tarmkreftscreening

FOBT-test og undersøkelse ved fleksibel sigmoidoscopy er de eneste screeningmetodene som har vist redusert dødelighet av tykk- og endetarmskreft de eneste metoder som nå bør anbefales ved tykk- og endetarmsscreening. Dette er konklusjonen i en oversiktsartikkel av prosjektleder Michael Bretthauer ved NordICC prosjektet i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

FOBT-test og undersøkelse ved fleksibel sigmoidoscopy er de eneste screeningmetodene som har vist redusert dødelighet av tykk- og endetarmskreft i randomiserte studier. Dette er derfor de eneste metoder som nå bør anbefales ved tykk- og endetarmsscreening. Dette er konklusjonen i en oversiktsartikkel av prosjektleder Michael Bretthauer ved NordICC prosjektet i Kreftregisteret.

Tekst: Tor Johnsen

Kreft i tykk- og endetarm er en av de kreftformer som rammer flest globalt. Sykdommen utvikler seg over lang tid og kan enkelt forebygges ved å oppdage og fjerne forstadier. Mange nasjonale og internasjonale helseorganisasjoner krever bevis fra randomiserte studier på redusert forekomst eller dødelighet før de kan støtte omfattende screeningprogrammer for sykdommen.

De tre hyppigst brukte  screeningmetoder for tykk-og endetarmskreft er:

  • Koloskopi er en innvendig undersøkelse av tykktarmen ved hjelp av en styrbar slange som føres opp gjennom endetarmen som gjøres på våkne pasienter, ofte uten bedøvelse.  Ved koloskopi kan legen få undersøkt alle deler av tykktarmen.. Ved koloskopi kan det kan tas vevsprøver fra slimhinnen og polypper kan fjernes.
  • Sigmoidoskopi er innvendig undersøkelse av tykktarmens nedre del. Undersøkelsen kan gjøres som del av en komplett koloskopi, men det finnes også egne, kortere instrumenter hvis man bare ønsker å undersøke nedre del av tykktarmen.
  • Faecal okkult blood (FOBT) er en undersøkelse av forekomst av blod i en avføringsprøve.

Prosjektleder Michael Bretthauer for NordICC prosjektet i Kreftregisteret har sammenfattet tidligere studier av effekt av test for blod i avføring (FOBT) og bruk av fleksibelt sigmoidoskop. Hans konklusjon er at FOBT reduserer dødeligheten med 16 %, mens bruk av sigmoidoskopi reduserer dødelighet med 30 %.

Begge screeningmetodene har styrker og svakheter. FOBT er en enkel og rimelig metode, men resulterer i en rekke falske positive og må gjentas regelmessig. Undersøkelse ved bruk av fleksibel sigmoidoskopi kan oppleves som plagsomt for pasienten, men fungerer godt som enkeltundersøkelse. 

Koloskopi undersøkelse brukes i noen land ved tarmkreftscreening, og antas å ha større effekt enn FOBT og sigmoidoskopi. Det finnes imidlertid ingen randomiserte studier som dokumenterer dette. Metoden bør derfor kun  brukes i kliniske studier.