Anbefaler sentralisering av behandling av avansert eggstokkreft

Kvinner som ble behandlet for avansert eggstokkreft i 2002 på landets regionssykehus hadde langt høyere langtidsoverlevelse enn de som ble behandlet på andre sykehus. Behandlingen av bør derfor sentraliseres til regionssykehusene for å bedre tilbudet til disse pasientene. Dette er konklusjonen i en studie utført av overlege Torbjørn Paulsen publisert i Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer 24.1.2013.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kvinner som ble behandlet for avansert eggstokkreft i 2002 på landets regionsykehus hadde langt høyere langtidsoverlevelse enn de som ble behandlet på andre sykehus og gjennomsnittlig overlevelsestid for hele gruppen var også høyere ved regionsykehusene. Behandlingen av bør derfor sentraliseres til regionsykehusene for å bedre tilbudet til disse pasientene.  Dette er konklusjonen i en studie utført av overlege Torbjørn Paulsen publisert i Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer 24.1.2013.

En forskergruppe ledet av overlege Torbjørn Paulsen har analysert overlevelse for kvinner som ble behandlet for fremskreden ovarie- eller eggstokkreft (Stadium EOC IIIC) i 2002. Resultatet er basert på data fra Kreftregisteret og data fra sykehusene for 198 kvinner som ble behandlet i 2002. Pasientgruppen er fulgt opp fra 0 til 106 måneder.

Forskergruppen konkluderer med at behandlingsresultatene var langt bedre ved landets regionsykehus enn ved andre sykehus som behandlet denne pasientgruppen. Gjennomsnittlig levetid var høyere for dem som ble behandlet ved regionsykehusene og flere levde etter 8 år.

Dataene viser at 15 % av kvinnene som ble behandlet ved regionsykehusene levde etter 8 år, mens overlevelse etter 8 år var 10 % ved andre sykehus. Det var også markant forskjell i gjennomsnittlig overlevelsestid for hele gruppen. Pasienter behandlet ved regionsykehusene levde i snitt nesten 3 år (35,6 måneder), mens det tilsvarende tallene ved andre sykehus var i underkant av 2 år (23,4 måneder) 

tor.johnsen@kreftregisteret.no