Behandling av glioblastompasienter med temozolomide og stråling gir god effekt

Etter at preparatet temozolomide er tatt i bruk i behandling av pasienter med gliomabastom i Norge, kan vi se at overlevelsen har bedret seg for alle som har fått tilgang dette nye legemiddelet. Dette sier forsker Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret, som er sisteforfatter av en nasjonal studie publisert i siste nummer av tidsskriftet Neuro-Oncology.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Etter at preparatet temozolomide er tatt i bruk i behandling av pasienter med glioblastom i Norge, kan vi se at overlevelsen har bedret seg for alle som har fått tilgang dette nye legemiddelet. Dette sier forsker Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret, som er sisteforfatter av en nasjonal studie publisert i siste nummer av tidsskriftet Neuro-Oncology. Studien som ser på effekt av innføring av dette preparatet i behandling av glioblastom, den vanligste form av ondartede hjernesvulster. 

Temozolomide er et legemiddel som i Norge er godkjent for behandling av enkelte hjernesvulster og føflekkreft. Det brukes bl.a. i behandling av glioblastom,  den mest vanlige form av ondartede hjernesvulster.  Dette er en alvorlig kreftsykdom med svært lav 5-års overlevelse.

Flere studier har allerede vist gode behandlingsresultater når preparatet brukes i kombinasjon med stråling, og at mange glioblastompasienter som får denne kombinasjonsbehandlingen lever lengre enn tidligere. Nå bekreftes dette i en norsk studie der forsker Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret er sisteforfatter,  publisert i siste nummer av tidsskriftet Neuro-Oncology.

Studien er et samarbeid mellom Rikshospitalet og Kreftregisteret og omfatter 1157 tilfeller av gliomablastom registrert i Kreftregisteret i perioden 2000-2007 sammenholdt med medisinske data levert fra Reseptregisteret.

Forskerne sammenlignet overlevelse for glioblastompasienter som fikk behandling før temozolomide ble tatt i bruk med de som fikk behandling etter at preparatet ble godkjent i Norge. I den siste perioden analyserte forskerne overlevelse for dem som både fikk en kombinasjon av stråleterapi og temozolomide med dem som ikke fikk preparatet men kun stråleterapi.

- Resultatet viser at glioblastompasienter i snitt levde lengre i perioden etter at temozolomide ble godkjent enn før preparatet kom inn på det norske markedet, sier Tom Børge Johannesen. For hele gruppen var gjennomsnittlig overlevelse 10,1 måneder etter innføring av temozolomide sammenlignet med 8,3 måneder for perioden før preparatet ble innført.

I perioden etter temozolomide ble godkjent i Norge, så forskerne at gruppen som både fikk temozolomide og strålebehandling i snitt levde 16,2 måneder, mens som kun fikk strålebehandling i snitt levde 9 måneder etter diagnose. Også hos pasienter over 70 år hadde god effekt av behandlingen.

- Det mest gledelige resultatet er imidlertid at hele 25 % av dem som både fikk stråling og temozolomide var i live 2 år etter at sykdommen ble påvist, sier Tom Børge Johannesen.  Til sammenligning var andelen av dem som bare fikk strålebehandling kun 4 %. Det er derfor klart at behandlingstilbudet til denne pasientgruppen har blitt betydelig bedre etter at man har tatt i bruk temozolomide og tilbudt pasientene preparatet i kombinasjon med strålebehandling.

Denne studien bekrefter at det ikke kun er i spesielle forskningstudier at denne behandlingen har effekt men også for alle pasienter i hele Norge har en nå fått bedrede resultater.

tor.johnsen@kreftregisteret.no